ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 13 8 11 32
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 13 7 1 21
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 12 10 8 30
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 8 4 2 14
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 7 4 5 16
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 3 1 1 5
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 2 6 5 13
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 2 6 0 8
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 2 1 1 4
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 2 0 0 2
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 2 0 0 2
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 1 2 2 5
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 1 2 1 4
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 1 1 4 6
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 1 1 4 6
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 1 1 2 4
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 1 1 0 2
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 1 1 0 2
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 1 0 1 2
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 0 2 2 4
รวม 74 58 50 182

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected]) ครูเอนกพล(0824814057,[email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]