สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การศึกษาพิเศษ (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ ุ12-14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี ได้  40  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้  36  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 45 เหรียญ 
อันดับที่ 3  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา ได้  25  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 25 เหรียญ 
อันดับที่ 4  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ได้  21  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 5  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้  18  เหรียญทอง  8  เหรียญเงิน   4  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 6  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ได้  18  เหรียญทอง  7  เหรียญเงิน   6  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 31 เหรียญ 
อันดับที่ 7  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้  18  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 23 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ ได้  15  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 20 เหรียญ 
อันดับที่ 9  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้  12  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 10  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร ได้  9  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 14 เหรียญ 
อันดับที่ 11  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้  9  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 11 เหรียญ 
อันดับที่ 12  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ได้  7  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญ 
อันดับที่ 15  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ได้  6  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   3  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 7 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้  5  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ