สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี 53 74 64
2 002 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา 26 38 32
3 003 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น 16 23 20
4 004 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 25 28 27
5 005 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ 10 10 10
6 006 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม 36 44 41
7 007 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ 4 4 4
8 008 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ 34 48 42
9 009 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมหาสารคาม 12 16 14
10 010 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดมุกดาหาร 12 13 13
11 011 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร 14 21 17
12 012 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด 32 43 38
13 013 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย 7 7 7
14 014 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ 58 90 72
15 015 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร 9 9 9
16 016 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุรินทร์ 22 25 23
17 017 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองคาย 7 9 8
18 018 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู 4 4 4
19 019 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ 17 23 21
20 020 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี 17 23 20
รวม 415 552 486
1038

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected]) ครูเอนกพล(0824814057,[email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]