หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 061 6.210 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
2 062 6.220 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
3 205 6.230 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
4 206 6.240 การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
5 063 6.310 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 2
6 065 6.330 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 3
7 204 6.340 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ ภาพ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ปฐมวัย ทีม 2 คน/ครู 2 คน 0
8 067 6.410 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 068 6.420 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (สีเทียนหรือสีชอล์คน้ำมัน) ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ปฐมวัย เดี่ยว/ครู 1 คน 3
10 282 6.510 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ ปฐมวัย ทีม 7 คน/ครู 3 คน 1
11 341 6.511 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ทีม 8 คน/ครู 3 คน 8
12 342 6.512 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 6
13 343 6.513 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 11
14 344 6.514 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 8

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]