หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 247 2.011 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 2
2 248 2.012 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน บกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 1
3 306 2.013 การแข่งขันคิดเร็ว ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
4 307 2.014 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ป.1-ป.6 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 7
5 308 2.015 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.1-ม.3 ทีม 2 คน/ครู 2 คน 10
6 309 2.016 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
7 310 2.017 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
8 354 2.018 การแข่งขันซูโดกุ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
9 355 2.019 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
10 356 2.020 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 8
11 357 2.021 การแข่งขันคิดเร็ว ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายมนตรี รัตนบุรี เบอร์โทรศัพท์ 081-8939684
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]