ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 293
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.74 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 83.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.43 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.24 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 81.97 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน