ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 291
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 93.40 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 89.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.75 ทอง 4  
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 87.75 ทอง 4  
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.80 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน