ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 290
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 86.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 85.25 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.50 ทอง 6  
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 84.25 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 82.40 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน