ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 37 0 0 37
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 17 12 15 44
3 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 13 8 33
4 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 11 10 5 26
5 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 11 7 11 29
6 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 9 5 5 19
7 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 8 2 0 10
8 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 7 5 1 13
9 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 6 9 7 22
10 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 6 6 12 24
11 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 5 10 11 26
12 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 5 8 3 16
13 ราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 3 1 0 4
14 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 2 3 4 9
15 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 2 0 0 2
16 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1 0 1 2
17 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 1 0 0 1
18 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 1 0 0 1
19 ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 0 4 0 4
20 ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 0 1 1 2
21 ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 2 2
22 ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 0 0 1 1
23 ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 0 0 0 0
รวม 144 96 87 327

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]