สรุปผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา ได้  57  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 63 เหรียญ 
อันดับที่ 2  โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ได้  44  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 50 เหรียญ 
อันดับที่ 3  โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้  44  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 47 เหรียญ 
อันดับที่ 4  โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ได้  40  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 48 เหรียญ 
อันดับที่ 5  กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้  39  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 6  อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้  36  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 7  โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้  34  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 8  ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้  34  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 9  โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้  30  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 34 เหรียญ 
อันดับที่ 10  โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้  27  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 29 เหรียญ 
อันดับที่ 11  การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด ได้  12  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 13 เหรียญ 
อันดับที่ 12  การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา ได้  8  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 9 เหรียญ 
อันดับที่ 13  ราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 14  ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ได้  6  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 15  การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น ได้  5  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 8 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 17  ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 5 เหรียญ 
อันดับที่ 18  ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี ได้  4  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 4 เหรียญ 
อันดับที่ 19  ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 20  ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 21  ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ ได้  3  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 3 เหรียญ 
อันดับที่ 22  ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ 
อันดับที่ 23  ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย ได้  2  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ