ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 57 6 0 0 63
2 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 44 6 0 0 50
3 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 44 3 0 0 47
4 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 40 6 2 0 48
5 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 39 1 1 0 41
6 อุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 36 5 0 0 41
7 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 34 2 2 0 38
8 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 34 2 1 0 37
9 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 30 4 0 0 34
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 27 2 0 0 29
11 การศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 12 0 1 0 13
12 การศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 8 1 0 1 9
13 ราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 6 0 0 0 6
14 ราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 6 0 0 0 6
15 การศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 5 2 1 1 8
16 ราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 5 0 0 0 5
17 ราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 5 0 0 0 5
18 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 4 0 0 0 4
19 ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 3 0 0 0 3
20 ราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 3 0 0 0 3
21 ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 3 0 0 0 3
22 ราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 2 0 0 0 2
23 ราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 2 0 0 0 2
รวม 449 40 8 2 497