ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 30
2 คณิตศาสตร์ 2
3 วิทยาศาสตร์ 1
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 11
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 5
6 ศิลปะ 48
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 47
8 ภาษาต่างประเทศ 6
9 ปฐมวัย 10

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]