สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่น 11 26 18
2 002 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา 10 25 16
3 003 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 14 22 16
4 004 โรงเรียนการศึกาษาคนตาบอดร้อยเอ็ด 0 0 0
5 005 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์ 41 101 70
6 006 โรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา 64 131 100
7 007 โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 37 65 50
8 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 35 98 59
9 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 52 102 80
10 010 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 52 97 79
11 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 33 71 52
12 012 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 55 144 90
13 013 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 40 108 70
14 014 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี 41 101 70
15 016 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 4 17 9
16 017 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 2 6 4
17 018 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร 3 9 6
18 019 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ 6 62 20
19 020 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี 5 23 11
20 021 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 4 17 9
21 022 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์ 3 9 6
22 023 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 5 20 12
23 024 โรงเรียนราชประชานเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร 6 82 24
24 025 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 จังหวัดอำนาจเจริญ 2 14 6
รวม 525 1350 877
2227

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]