สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29 จังหวัดศรีสะเกษ 133 หมู2 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 นายประชา คูคำ 15.099829, 104.292709 0837314450, 08646035

ครูเอนกพล(0824814057,[email protected]) ครูศุภฤกษ์ (0981272400, [email protected])
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]