สถานที่แข่งขันระดับภาค/ชาติ
วันอังคาร ที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 16:12 น.