สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 143
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84.66 ทอง 4
5 บ้านดงยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.66 ทอง 5
6 ชุมชนโพนเมืองวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83.33 ทอง 6
7 บ้านยางกะเดา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82.66 ทอง 7
8 บ้านผาแก้ว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81.66 ทอง 8
9 บ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80.33 ทอง 9
10 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 10
11 บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 147
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สมเด็จ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 4
5 อุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง 4
6 บ้านหนองเมืองน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6
7 อนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6
8 บ้านโพนสิม(เสมาพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 8
9 บ้านทุ่งขุนใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 9
10 บ้านขามน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 10
11 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 094
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดกะเสียน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านผาสุกหนองซองแมว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
7 บ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 817
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 282
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนรวม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 284
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง 4
5 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 770
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำอ้อมผักระย่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนเมืองมะทัน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 4
5 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 4
6 บ้านนาแก้วประชาสรรค์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 4
7 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 4
8 บ้านสว่างหนองเสือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 15 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมะเขือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 4
5 บ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 6
7 บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 6
8 บ้านวังมนเดือยไก่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 8
9 บ้านดอนกลอยนากลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9
10 พระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9
11 อุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 9
12 บ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 12
13 บ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 13
14 บ้านโพนแพง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 14
15 บ้านหนองขุ่น สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 15
16 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 16
17 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 17
18 บ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 18
19 บ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 18
20 บ้านแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 18
21 บ้านแสงน้อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 18
22 บ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 22
23 บ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 23
24 บ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 23
25 บ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 64 ทองแดง 23
26 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 26
27 ปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 63 ทองแดง 26
28 บ้านดอนประทาย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 59 เข้าร่วม 28
29 ศรีศึกษา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 54 เข้าร่วม 29

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 4
5 พระกุมารอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 5
6 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 6
7 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 7
8 บ้านนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 9
10 บ้านหนองบัวแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10
11 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 11
12 บ้านท่าศาลา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 12
13 บ้านสงยางดอนไม้คูณ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 12
14 บ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 14
15 บ้านป่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 15
16 เซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 15
17 บ้านท่าไห(ไหทอง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 17
18 บ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 18
19 บ้านดอนกลอยนากลาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 18
20 บ้านหนองหว้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 18
21 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 18
22 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 22
23 บ้านบัวยาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 68 ทองแดง 23
24 บ้านจิก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 24
25 บ้านหนองก่านคำไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 67 ทองแดง 24
26 บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 26
27 บ้านหนองเค็ม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 27
28 ปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 65 ทองแดง 27
29 กิตติญาณอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
30 บ้านโนนรังใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
31 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 331
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 329
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 327
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 325
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 323
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 316
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 314
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 ฮั้วเฉียวกงฮักอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 4
5 บ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านกระโสบ (เพียรประสิทธิ์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6
7 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6
8 บ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 6
9 บ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10
11 บ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10
12 บ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10
13 บ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10
14 เมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 10
15 บ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 15
16 บ้านหนองหลัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 60 ทองแดง 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 731
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 79 เงิน 4
5 บ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 5
6 บ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 6
7 บ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปลาดุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังมนเดือยไก่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 5
7 บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 7
8 บ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 8
9 บ้านหนองปลาปาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 8
10 บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 10
11 บ้านอีต้อม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 73 เงิน 11
12 บ้านชีทวน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 12
13 บ้านนาคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 13
14 บ้านเศรษฐี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 13
15 บ้านเหล่าบาก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 15
16 บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 16
17 บ้านรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 66 ทองแดง 17
18 ปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
19 อาเวมารีอา สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
20 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 353
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปะอาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 4
5 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 5
6 บ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านนาดีทุ่งเจริญ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 7
8 ประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 7
9 บ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 71 เงิน 9
10 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 10
11 เมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 70 เงิน 10
12 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 69 ทองแดง 12
13 บ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแก้งซาว สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไข่นก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเหล่าเสือโก้ก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4
5 บ้านหนองจำนัก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 5
6 บ้านด้ามพร้า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 6
7 บ้านดอนแดง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 7
8 บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 8
9 บ้านสร้างมิ่ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 8
10 บ้านคำไฮใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 10
11 บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 11
12 ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 11
13 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
14 บ้านท่าบ่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
15 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -
16 บ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 338
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 336
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนามึน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 345
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เซนต์เอเมลี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวคำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอุบลราชธานี สพป. อุบลราชธานี เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 สีทองอุปถัมภ์ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 4
5 เขื่องใน (เจริญราษฏร์) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 87 ทอง 4
6 บ้านดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6
7 บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 6
8 บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 8
9 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 84 ทอง 8
10 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 10
11 บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 10
12 อุบลวิทยาคม สพป. อุบลราชธานี เขต 1 83 ทอง 10
13 บ้านท่าลาด(ม่วงสามสิบ) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 13
14 บ้านหนองช้าง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 82 ทอง 13
15 บ้านวังพระวังไฮ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 15
16 บ้านโนนจานหนองแสง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 15
17 สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 81 ทอง 15
18 บ้านป่าก่อ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18
19 บ้านมะเขือ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18
20 บ้านหนองโนหนองดูน สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18
21 ปทุมวิทยากร สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 18
22 บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 78 เงิน 22
23 บ้านนาไผ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 77 เงิน 23
24 บ้านท่าเมือง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 24
25 บ้านหนองมุก สพป. อุบลราชธานี เขต 1 76 เงิน 24
26 บ้านยางโยภาพ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 75 เงิน 26
27 บ้านกลางใหญ่ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 74 เงิน 27
28 บ้านปากน้ำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 28
29 บ้านผึ้ง(สามัคคี) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 72 เงิน 28
30 ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 341
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 339
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 373
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองฮาง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 98 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง สพป. อุบลราชธานี เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า สพป. อุบลราชธานี เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เมืองอุบล สพป. อุบลราชธานี เขต 1 85 ทอง 4
5 ประชาสามัคคี[หนองมะนาว] สพป. อุบลราชธานี เขต 1 80 ทอง 5
6 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ สพป. อุบลราชธานี เขต 1 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน