งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/1-ป.1/2 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/3-ป.1/4 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง ป.1/5-ป.1/6 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1-ป.2/2 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/3-ป.2/4 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคารเรียน 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 3 ห้อง ป.2/7-ป.2/8 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 9 ต.ค. 2562
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-16.00
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.3/2-ป.3/3 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อาคาร 8 ชั้น 4 ห้อง ป.3/4 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]