งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมทิพย์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 และ ม.3/2 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมทิพย์ ชั้น 3 ห้อง ม.3/3 และ ม.3/4 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ม.4/1 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 3 ห้อง ม.2/1 และ ม.2/2 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 3 ห้อง ม.2/3 และ ม.2/4 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ม.5/2 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ม.5/1 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 2 ห้อง ม.1/1 และ ม.1/2 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 2 ห้อง ม.1/3 และ ม.1/4 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมเทพ ชั้น 2 ห้อง ม.1/5 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร อาคารปทุมทิพย์ ชั้น 2 ห้อง ม.4/2 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร ลานหน้า่อาคาร ป.6 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนปทุมวิทยากร โดมอาคารอนุบาล 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมวิทยากร โรงอาหารกลางวัน 2 9 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]