งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
ณ จังหวัดอุบลราชธานี
ระหว่าง วันที่ 9 - 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 6 นิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง 612 (ป.3/7) 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 613 (ป.4/8)
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 6 นิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง 614 (ป.5/8) 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 615 (ป.6/8)
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 6 นิลปัทม์ ชั้น 2 ห้อง 624 (ป.4/9) 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 626(ป.6/9)
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารครองราชย์ 70 ปี 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าประกวดนำโต๊ะมาเอง
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารครองราชย์ 70 ปี 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าประกวดนำโต๊ะมาเอง
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารครองราชย์ 70 ปี 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าประกวดนำโต๊ะมาเอง
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 6 นิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 6 นิลปัทม์ ชั้น 1 ห้อง ภาษาอังกฤษ 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ศูนย์อาหารโรงเรียนอุบลวิทยาคม 9 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม ศูนย์อาหารโรงเรียนอุบลวิทยาคม 9 ต.ค. 2562 10.30-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 5 สัตตบรรณ ห้อง ประชุมอุบลวิทย์ 1 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคารสิริจันโท ห้อง ประชุมสิริจันโท 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 4 สัตตบงกช ห้อง ประชุมปฐมวัย 9 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 3 สัตตบุษย์ ชั้น 1 ห้อง 313 (ป.3/1) 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 312
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 3 สัตตบุษย์ ชั้น 2 ห้อง 321 (ป.3/3) 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 322 (ป.3/4)
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 3 สัตตบุษย์ ชั้น 3 ห้อง 334 (ป.3/6) 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป ห้องเก็บตัว 332
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 4 สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/1 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุบลวิทยาคม อาคาร 4 สัตตบงกช ชั้น 1 ห้อง อนุบาล 1/3 9 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2021 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]