สรุปเหรียญรางวัล สพป. ศรีสะเกษ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านปรือใหญ่ 34 2 0 0 36
2 อนุบาลศรีประชานุกูล 30 8 6 4 44
3 บ้านสวาย 29 12 2 3 43
4 บ้านโคกสูง 25 5 0 4 30
5 บ้านไทร 25 2 2 1 29
6 บ้านปราสาท 24 3 2 3 29
7 บ้านมะขาม 24 1 3 0 28
8 อนุบาลไพรบึง 23 6 2 0 31
9 บ้านดู่ 22 3 10 3 35
10 บ้านไพรพัฒนา 21 7 3 1 31
11 บ้านห้วยตามอญ 21 6 2 2 29
12 บ้านปรือคัน 21 4 0 1 25
13 จะกงวิทยา 20 6 5 3 31
14 บ้านจันลม 20 6 5 3 31
15 บ้านสะเดาใหญ่ 20 2 7 3 29
16 บ้านแทรง 19 7 1 0 27
17 ศรีสะอาดวิทยาคม 19 5 4 2 28
18 บ้านแขว 18 2 4 0 24
19 บ้านชำแระกลาง 17 8 8 3 33
20 ขุขันธ์วิทยา 17 5 3 2 25
21 บ้านป่าใต้ 17 4 2 1 23
22 บ้านลุมพุกคลองแก้ว 17 3 3 4 23
23 บ้านหนองแวง 16 5 4 3 25
24 บ้านแซรสะโบว 16 5 3 3 24
25 เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 16 3 7 7 26
26 สวัสดีวิทยา 16 3 4 4 23
27 บ้านตะเคียนราม 15 17 3 2 35
28 บ้านสำโรงตาเจ็น 15 7 4 4 26
29 บ้านหนองเชียงทูน 15 4 1 2 20
30 บ้านเหล็ก 14 3 2 5 19
31 บ้านกันโทรกประชาสรรค์ 14 1 1 0 16
32 บ้านไฮเลิง 14 1 0 0 15
33 บ้านตาอุด 13 8 2 2 23
34 บ้านเกาะกระโพธิ์ 13 6 4 2 23
35 นิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 13 3 2 3 18
36 บ้านอาวอย 13 3 2 1 18
37 บ้านโคกใหญ่ 13 3 2 0 18
38 บ้านโสน 12 4 2 1 18
39 บ้านศาลา(ปก) 12 1 1 4 14
40 บ้านโคกตาล 11 9 2 2 22
41 บ้านกะกำ 11 5 1 1 17
42 บ้านแซรไปร 11 4 2 0 17
43 บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 11 4 1 2 16
44 บ้านตาเจา 11 3 3 1 17
45 บ้านตาสุด 11 3 3 0 17
46 บ้านปราสาทเยอ 11 3 0 2 14
47 บ้านทะลอก 11 2 0 1 13
48 บ้านละลม 10 8 5 2 23
49 บ้านขี้นาค 10 7 7 5 24
50 บ้านตรางสวาย 10 6 2 1 18
51 วัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 10 4 5 8 19
52 บ้านหนองคูอาวอย 10 3 1 0 14
53 บ้านคอกหนองไพร 10 0 2 2 12
54 บ้านสำโรงพลัน 9 6 5 5 20
55 บ้านภูมิศาลา 9 5 2 2 16
56 อนุบาลปรางค์กู่ 9 5 2 0 16
57 บ้านพอก 9 4 0 1 13
58 บ้านดอนหลี่ 9 3 1 1 13
59 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 9 3 0 0 12
60 บ้านบ่อ 9 2 2 1 13
61 บ้านกันทรารมย์ 9 2 1 1 12
62 บ้านนาตราว 9 1 6 3 16
63 บ้านขามทับขอน 8 8 2 1 18
64 บ้านใจดี 8 7 2 3 17
65 บ้านสมอ 8 6 0 1 14
66 บ้านกฤษณา 8 5 2 0 15
67 บ้านมะขามภูมิ 8 3 3 1 14
68 บ้านหว้าน 8 3 1 0 12
69 บ้านธาตุพิทยาคม 8 2 2 2 12
70 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 8 2 2 1 12
71 บ้านสนาย 8 1 1 1 10
72 อนุบาลภูสิงห์ 8 1 0 4 9
73 บ้านหนองอิไทย 7 5 3 1 15
74 บ้านผือ 7 3 4 4 14
75 บ้านดองดึง 7 2 1 0 10
76 บ้านสระบานสามัคคี 7 0 2 1 9
77 ชุมชนบ้านหัวเสือ 6 8 3 2 17
78 บ้านทุ่งศักดิ์ 6 8 2 1 16
79 บ้านตาโสม 6 8 1 1 15
80 บ้านคะนาสามัคคี 6 4 0 0 10
81 บ้านเค็ง 6 3 5 2 14
82 บ้านเคาะสนวนสามัคคี 6 3 2 1 11
83 บ้านหนองสะแกสน 6 3 1 0 10
84 บ้านสร้างใหญ่ 6 2 2 1 10
85 บ้านบัลลังก์ 6 2 1 0 9
86 บ้านกันตรวจ 6 1 2 1 9
87 บ้านสกุล 6 1 0 0 7
88 บ้านอังกุล 5 10 2 1 17
89 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก 5 9 4 5 18
90 กระต่ายด่อนวิทยา 5 7 7 4 19
91 บ้านปราสาทกวางขาว 5 7 1 0 13
92 วัดเขียน 5 4 3 0 12
93 บ้านปุดเนียม 5 4 0 1 9
94 บ้านหนองระเยียว 5 4 0 0 9
95 วนาสวรรค์ 5 3 2 1 10
96 บ้านดองกำเม็ด 5 3 1 3 9
97 บ้านสวายสนิท 5 3 1 0 9
98 บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 5 2 2 0 9
99 บ้านมัดกานกทาขุมปูน 5 2 0 0 7
100 บ้านเรียม 5 2 0 0 7
101 บ้านติ้ว 5 2 0 0 7
102 นิคม ๑ 5 1 2 1 8
103 บ้านปะอุง 5 0 2 0 7
104 บ้านขามฆ้อง 5 0 1 1 6
105 นิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 5 0 0 0 5
106 บ้านหนองระนาม 5 0 0 0 5
107 หนองอารีพิทยา 4 5 4 1 13
108 บ้านห้วยสระภูมิ 4 3 1 2 8
109 บ้านตราด 4 2 1 0 7
110 บ้านโนนดั่ง 4 2 1 0 7
111 บ้านนาวา 4 2 0 0 6
112 บ้านอาลัย 4 1 3 0 8
113 บ้านนาก๊อก 4 1 2 0 7
114 บ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 4 1 1 0 6
115 ทับทิมสยาม 06 4 1 0 0 5
116 บ้านกอกหวาน 4 0 2 1 6
117 บ้านศาลาประปุน 4 0 0 0 4
118 บ้านสวาย-สนวน 4 0 0 0 4
119 บ้านเริงรมย์ 4 0 0 0 4
120 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 3 8 1 1 12
121 บ้านบ่อทอง 3 5 1 0 9
122 บ้านหว้า 3 4 0 2 7
123 บ้านกำแมด 3 3 3 0 9
124 บ้านพราน 3 3 2 1 8
125 บ้านเสลาสุขเกษม 3 3 1 1 7
126 บ้านขอนแต้ 3 3 0 0 6
127 บ้านโนนดู่ 3 2 2 0 7
128 บ้านสมบูรณ์ 3 2 0 2 5
129 บ้านตะเภา 3 2 0 1 5
130 บ้านดินแดง 3 2 0 0 5
131 บ้านทุ่ม(อสพป.3) 3 2 0 0 5
132 บ้านตาเปียง 3 1 3 0 7
133 นิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 3 1 0 1 4
134 บ้านกันจาน 3 1 0 1 4
135 บ้านใหม่ประชาสามัคคี 3 1 0 0 4
136 บ้านเปียมตะลวก 3 1 0 0 4
137 บ้านโพง 3 1 0 0 4
138 บ้านชำแระ 3 1 0 0 4
139 บ้านยางชุมภูมิตำรวจ 3 0 1 2 4
140 บ้านกันแตสระรุน 3 0 1 0 4
141 บ้านโคกเพชร 3 0 0 1 3
142 บ้านหนองบัวตาคง 3 0 0 0 3
143 บ้านสามขา 3 0 0 0 3
144 บ้านระกา 2 5 0 1 7
145 บ้านพรหมเจริญ 2 4 7 2 13
146 บ้านบึงกระโพธิ์ 2 4 1 1 7
147 บ้านหัวช้าง 2 4 0 1 6
148 บ้านหนองพัง 2 3 3 0 8
149 บ้านพนมชัย 2 2 2 1 6
150 บ้านสำโรง 2 2 1 1 5
151 บ้านท่าคอยนาง 2 2 0 3 4
152 บ้านไฮ 2 1 0 4 3
153 บ้านตะเคียนบังอีง 2 1 0 0 3
154 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 2 0 2 1 4
155 บ้านกุดปราสาท 2 0 2 0 4
156 ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 2 0 1 1 3
157 บ้านหลัก 2 0 1 0 3
158 บ้านตาดม 2 0 0 0 2
159 บ้านกู่ 2 0 0 0 2
160 บ้านหนองคูขาม 2 0 0 0 2
161 บ้านโป่ง(ปก) 2 0 0 0 2
162 บ้านทุ่งหลวง 1 6 2 0 9
163 บ้านโป่ง(พบ) 1 4 1 0 6
164 บ้านหนองเพดาน 1 3 3 0 7
165 บ้านนกยูง(อสพป.30) 1 3 1 2 5
166 บ้านตาเม็ง(อสพป.9) 1 3 1 1 5
167 บ้านเขวิก 1 3 0 1 4
168 บ้านหนองคล้า 1 2 2 4 5
169 บ้านสะเดาน้อย 1 2 2 0 5
170 บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 1 2 0 0 3
171 บ้านคูสี่แจ 1 2 0 0 3
172 บ้านตรอย 1 2 0 0 3
173 บ้านกะดึ 1 2 0 0 3
174 บ้านจำปานวง 1 2 0 0 3
175 บ้านตาจวน 1 2 0 0 3
176 บ้านตูม 1 1 4 0 6
177 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 1 1 0 1 2
178 บ้านละเบิกตาฮีง 1 0 1 0 2
179 บ้านโพธิ์สามัคคี 1 0 1 0 2
180 บ้านเรือทองคลองคำ 1 0 0 0 1
181 บ้านกระแมด 1 0 0 0 1
182 บ้านแดง 1 0 0 0 1
183 บ้านศาลา(ภส) 0 3 0 4 3
184 บ้านหนองกาด 0 2 1 0 3
185 บ้านขามหนองครอง 0 2 0 1 2
186 บ้านโพนปลัด 0 1 1 0 2
187 เพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 1 0 1 1
188 บ้านคำเผือ 0 1 0 0 1
189 บ้านทำนบ 0 0 1 2 1
190 สวงษ์พัฒนศึกษา 0 0 1 1 1
191 บ้านไม้แก่น 0 0 1 0 1
192 บ้านไฮน้อย 0 0 0 1 0
รวม 1,402 572 316 225 2,515