สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 23 60 40
2 002 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 4 23 11
3 003 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 27 56 44
4 005 โรงเรียนจะกงวิทยา 34 63 46
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 19 40 33
6 007 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 5 11 9
7 008 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 5 8 8
8 009 โรงเรียนนิคม ๑ 9 27 14
9 010 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 21 31 26
10 011 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 5 10 7
11 013 โรงเรียนบ้านกระแมด 1 1 1
12 012 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 14 38 25
13 014 โรงเรียนบ้านกฤษณา 15 27 22
14 015 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 7 9 10
15 016 โรงเรียนบ้านกะกำ 18 39 30
16 017 โรงเรียนบ้านกะดึ 3 5 4
17 018 โรงเรียนบ้านกันจาน 5 12 7
18 019 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 10 30 19
19 021 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 13 38 23
20 020 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 4 14 8
21 022 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 16 33 23
22 023 โรงเรียนบ้านกำแมด 9 15 9
23 024 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 4 11 8
24 025 โรงเรียนบ้านกู่ 2 4 3
25 027 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 9 15 11
26 028 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 6 11 10
27 029 โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) 0 0 0
28 030 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 7 22 14
29 031 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 19 44 31
30 032 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 3 5 4
31 033 โรงเรียนบ้านขี้นาค 29 78 47
32 039 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 13 27 15
33 038 โรงเรียนบ้านคลองเพชรสวาย 0 0 0
34 037 โรงเรียนบ้านคล้อโคกกว้าง 0 0 0
35 040 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 14 34 25
36 041 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 10 23 15
37 042 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1 1 1
38 043 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 3 7 6
39 050 โรงเรียนบ้านจันลม 34 57 48
40 051 โรงเรียนบ้านจำปานวง 3 7 6
41 054 โรงเรียนบ้านชำแระ 4 7 4
42 053 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 36 96 53
43 057 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 12 22 16
44 058 โรงเรียนบ้านดองดึง 10 12 12
45 059 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 16 20 20
46 060 โรงเรียนบ้านดินแดง 5 9 6
47 061 โรงเรียนบ้านดู่ 38 120 66
48 063 โรงเรียนบ้านตรอย 3 8 5
49 064 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 19 41 33
50 065 โรงเรียนบ้านตราด 7 14 12
51 066 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 24 29 29
52 067 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 3 13 5
53 068 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 37 77 61
54 069 โรงเรียนบ้านตะเภา 6 8 7
55 070 โรงเรียนบ้านตาจวน 3 7 5
56 072 โรงเรียนบ้านตาดม 2 5 4
57 075 โรงเรียนบ้านตาสุด 17 42 25
58 077 โรงเรียนบ้านตาอุด 27 52 40
59 071 โรงเรียนบ้านตาเจา 19 34 25
60 073 โรงเรียนบ้านตาเปียง 7 10 7
61 074 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 6 10 9
62 076 โรงเรียนบ้านตาโสม 16 28 25
63 078 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 6 11 9
64 079 โรงเรียนบ้านติ้ว 7 12 12
65 080 โรงเรียนบ้านตูม 6 10 10
66 081 โรงเรียนบ้านทะลอก 15 37 24
67 083 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 6 5
68 084 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 17 33 26
69 085 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 9 28 17
70 086 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 5 12 6
71 082 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 7 10 10
72 089 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 14 30 23
73 090 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 18 34 28
74 091 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 7 22 14
75 092 โรงเรียนบ้านนาตราว 20 50 29
76 093 โรงเรียนบ้านนาวา 6 13 10
77 100 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 9 21 15
78 101 โรงเรียนบ้านบัวบก 0 0 0
79 102 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 8 16 13
80 099 โรงเรียนบ้านบ่อ 14 30 21
81 098 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 9 17 13
82 105 โรงเรียนบ้านปราสาท 32 86 53
83 103 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 13 43 26
84 104 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 16 34 22
85 106 โรงเรียนบ้านปรือคัน 27 73 43
86 107 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 36 95 59
87 108 โรงเรียนบ้านปะอุง 8 14 12
88 110 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 10 19 15
89 109 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 24 81 44
90 114 โรงเรียนบ้านผือ 18 41 27
91 115 โรงเรียนบ้านพนมชัย 7 8 7
92 116 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 15 33 24
93 117 โรงเรียนบ้านพราน 9 14 10
94 118 โรงเรียนบ้านพอก 14 32 17
95 119 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 5 8 8
96 125 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 19 32 25
97 127 โรงเรียนบ้านมะขาม 28 79 43
98 126 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 15 21 18
99 128 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 7 13 11
100 130 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 6 11 9
101 131 โรงเรียนบ้านระกา 8 19 14
102 136 โรงเรียนบ้านละลม 25 58 43
103 135 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 2 3 3
104 137 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 27 65 43
105 138 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 18 37 27
106 139 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 7 19 11
107 140 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 4 7 6
108 141 โรงเรียนบ้านสกุล 7 13 10
109 142 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 18 29 26
110 143 โรงเรียนบ้านสนาย 11 33 20
111 144 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 7 10 8
112 145 โรงเรียนบ้านสมอ 15 35 22
113 146 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 10 24 16
114 147 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 11 33 21
115 148 โรงเรียนบ้านสลักได 0 0 0
116 151 โรงเรียนบ้านสวาย 46 130 74
117 149 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 4 17 7
118 150 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 9 17 15
119 154 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 3 15 6
120 152 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 5 11 8
121 153 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 33 105 58
122 155 โรงเรียนบ้านสามขา 3 3 3
123 158 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 8 7
124 156 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 30 86 44
125 157 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 26 51 39
126 161 โรงเรียนบ้านหนองกาด 3 6 5
127 162 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 9 17 15
128 163 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 2 4 3
129 164 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 14 36 19
130 166 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 3 11 6
131 167 โรงเรียนบ้านหนองพัง 8 16 10
132 169 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 5 11 9
133 170 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 9 14 13
134 172 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 10 21 15
135 173 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 16 31 22
136 165 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 22 37 29
137 168 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 7 12 10
138 171 โรงเรียนบ้านหนองแวง 28 67 46
139 174 โรงเรียนบ้านหลัก 3 7 5
140 178 โรงเรียนบ้านหว้า 9 22 15
141 177 โรงเรียนบ้านหว้าน 12 27 20
142 179 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 7 17 10
143 175 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 31 53 45
144 176 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 10 18 16
145 182 โรงเรียนบ้านอังกุล 18 53 32
146 183 โรงเรียนบ้านอาลัย 8 10 10
147 184 โรงเรียนบ้านอาวอย 19 54 35
148 026 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 25 67 43
149 034 โรงเรียนบ้านเขวา 0 0 0
150 035 โรงเรียนบ้านเขวิก 5 5 5
151 045 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 12 43 21
152 044 โรงเรียนบ้านเค็ง 16 33 26
153 111 โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก 4 8 6
154 132 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 4 8 6
155 133 โรงเรียนบ้านเรียม 7 15 11
156 134 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1 5 2
157 159 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 8 17 11
158 180 โรงเรียนบ้านเหล็ก 24 48 35
159 036 โรงเรียนบ้านแขว 24 82 40
160 056 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 29 47 31
161 055 โรงเรียนบ้านแซรไปร 18 48 33
162 062 โรงเรียนบ้านแดง 1 2 2
163 087 โรงเรียนบ้านแทรง 27 56 43
164 046 โรงเรียนบ้านโคกตาล 24 70 40
165 048 โรงเรียนบ้านโคกสูง 34 82 60
166 047 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 4 4
167 049 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 18 30 25
168 094 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 7 12 10
169 095 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 7 14 12
170 096 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 3 3 3
171 097 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 12 18 17
172 112 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 2 6 4
173 113 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 6 6 6
174 121 โรงเรียนบ้านโพง 4 10 8
175 120 โรงเรียนบ้านโพงกอก 0 0 0
176 122 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 2 4 3
177 123 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 2 4 3
178 160 โรงเรียนบ้านโสน 19 62 33
179 052 โรงเรียนบ้านใจดี 20 30 25
180 181 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 6 5
181 088 โรงเรียนบ้านไทร 30 50 46
182 124 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 32 99 52
183 129 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1 3 2
184 187 โรงเรียนบ้านไฮ 7 20 12
185 185 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1 1 1
186 186 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 15 38 24
187 189 โรงเรียนวนาสวรรค์ 11 15 11
188 191 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 28 44 33
189 190 โรงเรียนวัดเขียน 12 33 18
190 192 โรงเรียนวัดไพรบึงวิทยา 0 0 0
191 193 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 30 48 44
192 194 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 2 3 3
193 195 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 27 54 42
194 196 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 14 34 19
195 197 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 16 30 22
196 199 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 13 27 18
197 200 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 49 128 68
198 198 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 32 111 59
199 004 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 33 56 48
200 188 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 3 3
รวม 2547 5743 3909
9652

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]