แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ศรีสะเกษ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ 36 34 94.44% 2 5.56% 0 0% 0 0% 36
2 โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 49 30 62.5% 8 16.67% 6 12.5% 4 8.33% 48
3 โรงเรียนบ้านสวาย 46 29 63.04% 12 26.09% 2 4.35% 3 6.52% 46
4 โรงเรียนบ้านโคกสูง 34 25 73.53% 5 14.71% 0 0% 4 11.76% 34
5 โรงเรียนบ้านไทร 30 25 83.33% 2 6.67% 2 6.67% 1 3.33% 30
6 โรงเรียนบ้านปราสาท 32 24 75% 3 9.38% 2 6.25% 3 9.38% 32
7 โรงเรียนบ้านมะขาม 28 24 85.71% 1 3.57% 3 10.71% 0 0% 28
8 โรงเรียนอนุบาลไพรบึง 32 23 74.19% 6 19.35% 2 6.45% 0 0% 31
9 โรงเรียนบ้านดู่ 38 22 57.89% 3 7.89% 10 26.32% 3 7.89% 38
10 โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 32 21 65.63% 7 21.88% 3 9.38% 1 3.13% 32
11 โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ 31 21 67.74% 6 19.35% 2 6.45% 2 6.45% 31
12 โรงเรียนบ้านปรือคัน 27 21 80.77% 4 15.38% 0 0% 1 3.85% 26
13 โรงเรียนจะกงวิทยา 34 20 58.82% 6 17.65% 5 14.71% 3 8.82% 34
14 โรงเรียนบ้านจันลม 34 20 58.82% 6 17.65% 5 14.71% 3 8.82% 34
15 โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ 33 20 62.5% 2 6.25% 7 21.88% 3 9.38% 32
16 โรงเรียนบ้านแทรง 27 19 70.37% 7 25.93% 1 3.7% 0 0% 27
17 โรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคม 30 19 63.33% 5 16.67% 4 13.33% 2 6.67% 30
18 โรงเรียนบ้านแขว 24 18 75% 2 8.33% 4 16.67% 0 0% 24
19 โรงเรียนบ้านชำแระกลาง 36 17 47.22% 8 22.22% 8 22.22% 3 8.33% 36
20 โรงเรียนขุขันธ์วิทยา 27 17 62.96% 5 18.52% 3 11.11% 2 7.41% 27
21 โรงเรียนบ้านป่าใต้ 24 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
22 โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้ว 27 17 62.96% 3 11.11% 3 11.11% 4 14.81% 27
23 โรงเรียนบ้านหนองแวง 28 16 57.14% 5 17.86% 4 14.29% 3 10.71% 28
24 โรงเรียนบ้านแซรสะโบว 29 16 59.26% 5 18.52% 3 11.11% 3 11.11% 27
25 โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง 33 16 48.48% 3 9.09% 7 21.21% 7 21.21% 33
26 โรงเรียนสวัสดีวิทยา 27 16 59.26% 3 11.11% 4 14.81% 4 14.81% 27
27 โรงเรียนบ้านตะเคียนราม 37 15 40.54% 17 45.95% 3 8.11% 2 5.41% 37
28 โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น 30 15 50% 7 23.33% 4 13.33% 4 13.33% 30
29 โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 22 15 68.18% 4 18.18% 1 4.55% 2 9.09% 22
30 โรงเรียนบ้านเหล็ก 24 14 58.33% 3 12.5% 2 8.33% 5 20.83% 24
31 โรงเรียนบ้านกันโทรกประชาสรรค์ 16 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
32 โรงเรียนบ้านไฮเลิง 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
33 โรงเรียนบ้านตาอุด 27 13 52% 8 32% 2 8% 2 8% 25
34 โรงเรียนบ้านเกาะกระโพธิ์ 25 13 52% 6 24% 4 16% 2 8% 25
35 โรงเรียนนิคม ๓(กรมประชาสงเคราะห์) 21 13 61.9% 3 14.29% 2 9.52% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนบ้านอาวอย 19 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
37 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 18 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
38 โรงเรียนบ้านโสน 19 12 63.16% 4 21.05% 2 10.53% 1 5.26% 19
39 โรงเรียนบ้านศาลา(ปก) 18 12 66.67% 1 5.56% 1 5.56% 4 22.22% 18
40 โรงเรียนบ้านโคกตาล 24 11 45.83% 9 37.5% 2 8.33% 2 8.33% 24
41 โรงเรียนบ้านกะกำ 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
42 โรงเรียนบ้านแซรไปร 18 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
43 โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 18 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
44 โรงเรียนบ้านตาเจา 19 11 61.11% 3 16.67% 3 16.67% 1 5.56% 18
45 โรงเรียนบ้านตาสุด 17 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
46 โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
47 โรงเรียนบ้านทะลอก 15 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านละลม 25 10 40% 8 32% 5 20% 2 8% 25
49 โรงเรียนบ้านขี้นาค 29 10 34.48% 7 24.14% 7 24.14% 5 17.24% 29
50 โรงเรียนบ้านตรางสวาย 19 10 52.63% 6 31.58% 2 10.53% 1 5.26% 19
51 โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา) 28 10 37.04% 4 14.81% 5 18.52% 8 29.63% 27
52 โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอย 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
53 โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร 14 10 71.43% 0 0% 2 14.29% 2 14.29% 14
54 โรงเรียนบ้านสำโรงพลัน 26 9 36% 6 24% 5 20% 5 20% 25
55 โรงเรียนบ้านภูมิศาลา 19 9 50% 5 27.78% 2 11.11% 2 11.11% 18
56 โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ 16 9 56.25% 5 31.25% 2 12.5% 0 0% 16
57 โรงเรียนบ้านพอก 14 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
58 โรงเรียนบ้านดอนหลี่ 16 9 64.29% 3 21.43% 1 7.14% 1 7.14% 14
59 โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์) 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
60 โรงเรียนบ้านบ่อ 14 9 64.29% 2 14.29% 2 14.29% 1 7.14% 14
61 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
62 โรงเรียนบ้านนาตราว 20 9 47.37% 1 5.26% 6 31.58% 3 15.79% 19
63 โรงเรียนบ้านขามทับขอน 19 8 42.11% 8 42.11% 2 10.53% 1 5.26% 19
64 โรงเรียนบ้านใจดี 20 8 40% 7 35% 2 10% 3 15% 20
65 โรงเรียนบ้านสมอ 15 8 53.33% 6 40% 0 0% 1 6.67% 15
66 โรงเรียนบ้านกฤษณา 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
67 โรงเรียนบ้านมะขามภูมิ 15 8 53.33% 3 20% 3 20% 1 6.67% 15
68 โรงเรียนบ้านหว้าน 12 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
69 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม 14 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
70 โรงเรียนบ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ) 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
71 โรงเรียนบ้านสนาย 11 8 72.73% 1 9.09% 1 9.09% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนอนุบาลภูสิงห์ 13 8 61.54% 1 7.69% 0 0% 4 30.77% 13
73 โรงเรียนบ้านหนองอิไทย 16 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
74 โรงเรียนบ้านผือ 18 7 38.89% 3 16.67% 4 22.22% 4 22.22% 18
75 โรงเรียนบ้านดองดึง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
76 โรงเรียนบ้านสระบานสามัคคี 10 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
77 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือ 19 6 31.58% 8 42.11% 3 15.79% 2 10.53% 19
78 โรงเรียนบ้านทุ่งศักดิ์ 17 6 35.29% 8 47.06% 2 11.76% 1 5.88% 17
79 โรงเรียนบ้านตาโสม 16 6 37.5% 8 50% 1 6.25% 1 6.25% 16
80 โรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี 10 6 60% 4 40% 0 0% 0 0% 10
81 โรงเรียนบ้านเค็ง 16 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
82 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี 12 6 50% 3 25% 2 16.67% 1 8.33% 12
83 โรงเรียนบ้านหนองสะแกสน 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
84 โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
85 โรงเรียนบ้านบัลลังก์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
86 โรงเรียนบ้านกันตรวจ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
87 โรงเรียนบ้านสกุล 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
88 โรงเรียนบ้านอังกุล 18 5 27.78% 10 55.56% 2 11.11% 1 5.56% 18
89 โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็ก 24 5 21.74% 9 39.13% 4 17.39% 5 21.74% 23
90 โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 23 5 21.74% 7 30.43% 7 30.43% 4 17.39% 23
91 โรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว 13 5 38.46% 7 53.85% 1 7.69% 0 0% 13
92 โรงเรียนวัดเขียน 12 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
93 โรงเรียนบ้านปุดเนียม 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
94 โรงเรียนบ้านหนองระเยียว 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
95 โรงเรียนวนาสวรรค์ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
96 โรงเรียนบ้านดองกำเม็ด 12 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 3 25% 12
97 โรงเรียนบ้านสวายสนิท 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
98 โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515) 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านติ้ว 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
101 โรงเรียนบ้านเรียม 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
102 โรงเรียนนิคม ๑ 9 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
103 โรงเรียนบ้านปะอุง 8 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
104 โรงเรียนบ้านขามฆ้อง 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
105 โรงเรียนนิคม ๔(กรมประชาสงเคราะห์) 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
107 โรงเรียนหนองอารีพิทยา 14 4 28.57% 5 35.71% 4 28.57% 1 7.14% 14
108 โรงเรียนบ้านห้วยสระภูมิ 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
109 โรงเรียนบ้านตราด 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
110 โรงเรียนบ้านโนนดั่ง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
111 โรงเรียนบ้านนาวา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
112 โรงเรียนบ้านอาลัย 8 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านนาก๊อก 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
114 โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
115 โรงเรียนทับทิมสยาม 06 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนบ้านกอกหวาน 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนบ้านศาลาประปุน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านสวาย-สนวน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านเริงรมย์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ 14 3 23.08% 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 13
121 โรงเรียนบ้านบ่อทอง 9 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
122 โรงเรียนบ้านหว้า 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
123 โรงเรียนบ้านกำแมด 9 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
124 โรงเรียนบ้านพราน 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
125 โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
126 โรงเรียนบ้านขอนแต้ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
127 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
128 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
129 โรงเรียนบ้านตะเภา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านดินแดง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อสพป.3) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านตาเปียง 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
133 โรงเรียนนิคม 2(ต.ช.ด.สงเคราะห์) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
134 โรงเรียนบ้านกันจาน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
135 โรงเรียนบ้านใหม่ประชาสามัคคี 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
136 โรงเรียนบ้านชำแระ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านเปียมตะลวก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
138 โรงเรียนบ้านโพง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
140 โรงเรียนบ้านกันแตสระรุน 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
141 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
142 โรงเรียนบ้านสามขา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
144 โรงเรียนบ้านระกา 8 2 25% 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 8
145 โรงเรียนบ้านพรหมเจริญ 15 2 13.33% 4 26.67% 7 46.67% 2 13.33% 15
146 โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
147 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 7 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
148 โรงเรียนบ้านหนองพัง 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
149 โรงเรียนบ้านพนมชัย 7 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
150 โรงเรียนบ้านสำโรง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
151 โรงเรียนบ้านท่าคอยนาง 7 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 3 42.86% 7
152 โรงเรียนบ้านไฮ 7 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
153 โรงเรียนบ้านตะเคียนบังอีง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37) 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
155 โรงเรียนบ้านกุดปราสาท 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
156 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
157 โรงเรียนบ้านหลัก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนบ้านกู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านตาดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านหนองคูขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านโป่ง(ปก) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง 9 1 11.11% 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 9
163 โรงเรียนบ้านโป่ง(พบ) 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
164 โรงเรียนบ้านหนองเพดาน 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
165 โรงเรียนบ้านนกยูง(อสพป.30) 18 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
166 โรงเรียนบ้านตาเม็ง(อสพป.9) 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
167 โรงเรียนบ้านเขวิก 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
168 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
169 โรงเรียนบ้านสะเดาน้อย 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
170 โรงเรียนบ้านกะดึ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านคูสี่แจ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านจำปานวง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
173 โรงเรียนบ้านตรอย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านตาจวน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
176 โรงเรียนบ้านตูม 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
177 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25) 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
178 โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนบ้านกระแมด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านศาลา(ภส) 7 0 0% 3 42.86% 0 0% 4 57.14% 7
184 โรงเรียนบ้านหนองกาด 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านขามหนองครอง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
186 โรงเรียนบ้านโพนปลัด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
187 โรงเรียนเพียงหลวง 14 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
188 โรงเรียนบ้านคำเผือ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านทำนบ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
190 โรงเรียนสวงษ์พัฒนศึกษา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
191 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านไฮน้อย 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]