งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

    ขอเรียนแจ้งทุกท่านครับ ขณะนี้ (21.09.2562_12.30) ทุกกลุ่มเครือข่ายฯ ได้ดำเนินการโอนข้อมูลการแข่งขันระดับกลุ่มฯ ไปยัง สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 เรียบร้อยแล้ว
    ดังนั้น แอดมินระดับเขตพื้นที่ จึงขอแจ้งเปิดระบบฯ ระดับเขตพื้นที่ และขอให้ทุกโรงเรียนดำเนินการดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ระบบแข่งขันฯ ระดับเขตพื้นที่  https://esan69.sillapa.net/sp-ssk2/
2. ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งรายการ/กิจกรรม ชื่อครู นักเรียน กรรมการ เป็นต้น ให้ถูกต้อง
3. หากต้องการสมัครเป็นกรรมการ  ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตามข้อ 2. ให้ท่านเข้าระบบโรงเรียน โดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดิม (สมัครเป็นกรรมการตัดสิน ในระบบฯ ระหว่างวันที่ 18-25 กันยายน 2562)
4. ทั้งนี้ ขอให้ดำเนินการตามกรอบเวลา ดังนี้ครับ
1. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อมูล สมัครแข่งขันเพิ่มเติม                วันที่ 22– 30 กันยายน 2562 
2. โหลด/พิมพ์บัตรประจำตัวครู และนักเรียน กรรมการ                   วันที่ 1 – 3 ตุลาคม 2562
3. โหลด/พิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการ เอกสารประกอบการแข่งขัน    วันที่ 1 ตุลาคม –ก่อนวันแข่งขัน
4. เข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศ เกณฑ์ กำหนดการ/สถานที่ที่กำหนด  วันที่ 3 – 9 ตุลาคม 2562
5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง                            วันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2562
6. โหลด/พิมพ์เกียรติบัตร ผู้เกี่ยวข้อง                                        วันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 22:52 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 197
จำนวนทีม 4,505
จำนวนนักเรียน 9,440
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 6,881
จำนวนกรรมการ 1,471
ครู+นักเรียน 16,321
ครู+นักเรียน+กรรมการ 17,792
ประกาศผลแล้ว 268/274 (97.81%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 60
สัปดาห์นี้ 228
สัปดาห์ที่แล้ว 369
เดือนนี้ 742
เดือนที่แล้ว 2,121
ปีนี้ 742
ทั้งหมด 292,194