งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้ง  ทุกทีมที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกทีม
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการแข่งขันและหากมีความผิดพลาด ขอให้แจ้งผู้รับผิดชอบ (admin) เขตพื้นที่
เพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และจะเปิดระบบให้ดาวน์โหลดเกียรติบัตร  
และเมื่อเขตพื้นที่แจ้งโอนข้อมูลในวันที่ 20 พฤศจิกายนแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
แจ้ง ลำดับการแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (ในกรณีการแข่งตามลำดับ)
เอกสารแนบ
ขอเชิญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงาน 
หนังสือแจ้ง
กำหนดการประชุม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กลุ่มสาระ/กิจกรรม
   1.การศึกษาปฐมวัย
   2.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   3.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   4.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   5.นักบินน้อย สพฐ.
   6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   7.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
   9.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระนาฎศิลป์)
  10.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระดนตรี)
  11.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาชีพ)
  12.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
  13.หุ่นยนต์ สพฐ.
  14.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  15.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  16.การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
  17.ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

แจ้ง การตรวจสอบข้อมูลทีมที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่
       ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบข้อมูลทีมที่เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 หากพบข้อมูลผิดพลาด ขอให้ประสานแก้ไขในระดับศูนย์เครือข่าย ตามรายชื่อผู้รับผิดชอบดังแนบ รายชื่อผู้รับผิดชอบระดับศูนย์
หนังสือนำส่ง(คลิก) ประกาศการจัดงาน(คลิก)
วันอังคาร ที่ 01 ตุลาคม 2562 เวลา 09:23 น.
ปฏิทินการดำเนินการดำเนินการจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

10 ตุลาคม  2562                              ทุกศูนย์เครือข่ายโอนข้อมูลเข้าระดับเขตพื้นที่
11 - 23 ตุลาคม 2562                              สถานศึกษา ตรวจสอบข้อมูลทีมที่เข้าแข่งขัน
24 - 30 ตุลาคม 2562                         เปิดระบบ ตรวจสอบแก้ไข ข้อมูลครู นักเรียน
31 ตุลาคม 2562                                อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
1 - 6 พฤศจิกายน  2562                      พิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน กรรมการ
7 - 9  พฤศจิกายน  2562                     จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 357
จำนวนทีม 2,503
จำนวนนักเรียน 5,923
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,979
จำนวนกรรมการ 1,212
ครู+นักเรียน 9,902
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,114
ประกาศผลแล้ว 244/244 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 55
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 69
สัปดาห์ที่แล้ว 312
เดือนนี้ 198
เดือนที่แล้ว 902
ปีนี้ 11,271
ทั้งหมด 228,986