สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครพนม เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนครพนม 18 14 3 35 50 3 2 1 55
2 บ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 13 5 4 22 33 2 2 1 37
3 โพนสวางนางิ้ววิทยา 6 4 1 11 15 6 2 1 23
4 ศรีโพนทองวิทยา 6 3 6 15 28 14 5 3 47
5 บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 6 1 2 9 12 1 3 0 16
6 อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 5 4 3 12 30 12 3 2 45
7 บ้านชะโนต 5 4 2 11 15 2 0 0 17
8 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 5 2 2 9 15 5 3 6 23
9 บ้านผึ้ง 5 2 1 8 15 0 2 0 17
10 โพนทองวิทยาคาร 4 3 6 13 33 8 0 1 41
11 ธารน้ำใจ 4 3 3 10 23 7 1 3 31
12 ชุมชนบ้านพิมาน 4 3 0 7 9 3 0 0 12
13 บ้านโคกหินแฮ่ 4 2 4 10 15 6 4 2 25
14 บ้านนาเลียง 4 2 3 9 10 4 6 1 20
15 สุนทรวิจิตร 4 1 3 8 22 6 8 3 36
16 บ้านนาทุ่งมั่ง 4 1 0 5 13 4 4 0 21
17 วัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 3 7 4 14 26 7 1 0 34
18 บ้านสำราญ 3 5 0 8 13 7 1 1 21
19 บ้านกุรุคุ 3 2 1 6 16 4 0 1 20
20 บ้านยอดชาดวิทยา 3 2 0 5 10 7 3 1 20
21 บ้านหนองโพธิ์วังโน 3 1 1 5 5 0 0 0 5
22 บ้านดอนแดงเจริญทอง 3 1 0 4 9 9 5 1 23
23 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 3 0 1 4 7 4 0 0 11
24 บ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 2 6 3 11 16 3 2 1 21
25 บ้านคำสว่าง 2 4 1 7 13 9 3 3 25
26 บ้านหนองค้าโคกกุง 2 4 0 6 10 4 0 1 14
27 เซนต์ยอแซฟนาแก 2 3 4 9 26 3 0 0 29
28 บ้านหนองปลาดุก 2 3 1 6 11 2 4 3 17
29 บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 2 3 0 5 10 3 2 1 15
30 บ้านนาดอกไม้ 2 2 3 7 13 9 1 1 23
31 บ้านนาโดนใหม่ 2 2 2 6 9 1 0 0 10
32 บ้านดอนขาว 2 2 1 5 11 1 2 3 14
33 บ้านวังตามัว 2 1 3 6 8 13 2 3 23
34 บ้านโคกกลาง 2 1 1 4 13 2 3 2 18
35 ไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 2 0 2 4 9 9 4 2 22
36 บ้านนามูลฮิ้น 2 0 1 3 7 6 1 0 14
37 บ้านหนองบัวคำ 2 0 0 2 7 1 0 0 8
38 บ้านชะโงมนาโดน 2 0 0 2 3 0 0 0 3
39 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 1 2 3 6 27 4 2 1 33
40 ปลาปากราษฎร์บำรุง 1 2 2 5 18 6 3 2 27
41 บ้านม่วง 1 1 2 4 9 3 3 3 15
42 บ้านนายอน้อย 1 1 0 2 8 2 0 0 10
43 บ้านศรีธน 1 1 0 2 7 2 1 1 10
44 บ้านโพธิ์ตาก 1 1 0 2 6 4 0 1 10
45 นางามวิทยาคาร 1 1 0 2 6 3 3 0 12
46 ลาดสว่างวิทยา 1 1 0 2 4 1 0 0 5
47 บ้านนาบัว 1 1 0 2 2 1 0 1 3
48 บ้านพระซองเหนือ 1 0 2 3 11 1 2 1 14
49 เซนต์ยอแซฟนครพนม 1 0 2 3 7 1 0 0 8
50 บ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 1 0 2 3 3 2 0 0 5
51 ดงสว่างเจริญวิทย์ 1 0 1 2 7 3 0 0 10
52 บ้านนาแกบึงเหล็ก 1 0 1 2 7 2 1 0 10
53 บ้านดงบาก 1 0 1 2 5 4 0 1 9
54 บ้านหนองหญ้าม้า 1 0 1 2 5 0 2 0 7
55 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 1 0 1 2 4 2 4 1 10
56 บ้านวังยาง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
57 บ้านนาหัวบ่อ 1 0 1 2 2 2 1 0 5
58 นาถ่อนวิทยานุกูล 1 0 0 1 12 1 3 1 16
59 บ้านโสกแมว 1 0 0 1 6 2 2 1 10
60 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 1 0 0 1 4 4 0 1 8
61 บ้านวังยาง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
62 บ้านโพนสวางหนองแหน 1 0 0 1 3 1 1 0 5
63 บ้านนาสะเดา 1 0 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านหนองนางด่อน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
65 บ้านหนองสะโน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
66 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 1 0 0 1 2 0 0 1 2
67 บ้านนาดี 1 0 0 1 1 1 1 0 3
68 บ้านนางเลิศ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
69 บ้านนาคู่ 0 4 2 6 12 9 2 0 23
70 เรณูวิทยาคาร 0 3 3 6 17 5 1 0 23
71 บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 0 3 1 4 9 1 2 0 12
72 บ้านนายอ 0 2 2 4 7 3 0 0 10
73 บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 0 2 2 4 6 4 3 1 13
74 บ้านแสนพันหมันหย่อน 0 2 1 3 7 6 5 5 18
75 มรุกขนคร 0 2 0 2 7 0 0 0 7
76 บ้านนากุงยางคำ 0 2 0 2 4 8 2 4 14
77 บ้านนาป่งคอง 0 2 0 2 3 2 0 0 5
78 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 0 1 1 2 8 8 7 3 23
79 บ้านกลางบ้านหนาด 0 1 1 2 8 6 2 2 16
80 บ้านดอนดู่ 0 1 1 2 6 0 2 0 8
81 บ้านหนองแสง 0 1 1 2 5 2 1 1 8
82 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 0 1 1 2 5 2 1 1 8
83 บ้านหนองแคน 0 1 1 2 5 2 1 0 8
84 บ้านหนองหอยใหญ่ 0 1 1 2 4 6 1 1 11
85 บ้านกุงโกน 0 1 1 2 4 3 2 3 9
86 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 0 1 1 2 1 7 2 2 10
87 บ้านมหาชัย 0 1 0 1 11 3 1 1 15
88 บ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 0 1 0 1 6 5 2 2 13
89 บ้านกกไฮ 0 1 0 1 6 0 1 2 7
90 บ้านวังกระแส 0 1 0 1 6 0 0 2 6
91 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 0 1 0 1 4 2 1 0 7
92 บ้านดอนโทน 0 1 0 1 4 0 0 0 4
93 อุ่มเหม้าวิทยาคาร 0 1 0 1 3 5 3 0 11
94 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
95 บ้านโพนแพง 0 1 0 1 2 4 0 1 6
96 บ้านเหิบ 0 1 0 1 2 2 3 0 7
97 บ้านสร้างแป้น 0 1 0 1 2 1 0 0 3
98 บ้านหนองกกคูณ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
99 บ้านนกเหาะ 0 1 0 1 1 2 0 0 3
100 บ้านคำชะอี 0 1 0 1 1 0 1 1 2
101 บ้านไทยสามัคคี 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านโพนป่าหว้าน 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 บ้านนาคอกควาย 0 0 2 2 18 5 5 1 28
104 บ้านโคกกลาง 0 0 2 2 4 0 1 0 5
105 บ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 0 0 1 1 9 1 2 0 12
106 ดอนเหลืองทองวิทยา 0 0 1 1 9 1 1 0 11
107 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 5 3 1 1 9
108 บ้านหนองญาติ 0 0 1 1 5 1 2 0 8
109 พระกลางวิทยาคาร 0 0 1 1 5 0 1 0 6
110 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 0 0 1 1 3 2 2 0 7
111 บ้านนาสีนวล 0 0 1 1 3 2 0 0 5
112 บ้านคับพวง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
113 บ้านนาขามส้มป่อย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
114 บ้านทันสมัย 0 0 1 1 3 0 0 0 3
115 บ้านนาโสก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
116 บ้านหัวขัวใต้ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
117 บ้านโชคอำนวย 0 0 1 1 2 2 2 0 6
118 บ้านจรุกเตย 0 0 1 1 2 1 1 0 4
119 บ้านดงติ้ว 0 0 1 1 2 1 1 0 4
120 บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 0 0 1 1 2 1 0 0 3
121 บ้านคำผาสุก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
122 บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
123 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 0 0 1 1 1 2 1 0 4
124 นาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 0 0 1 1 1 1 2 0 4
125 บ้านโพธิ์ศรี 0 0 1 1 1 1 0 0 2
126 บ้านนาขาม 0 0 1 1 1 1 0 0 2
127 บ้านดอนข้าวหลาม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านวังสิม 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 บ้านโพนทัน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 อนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 0 0 1 1 0 1 0 0 1
131 บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 0 0 0 0 9 4 1 0 14
132 บ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 0 0 0 0 8 3 2 0 13
133 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 0 0 0 0 6 4 3 0 13
134 บ้านสร้างแห่ 0 0 0 0 5 6 3 1 14
135 บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 0 0 0 0 5 2 1 0 8
136 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 0 0 0 0 5 1 0 1 6
137 บ้านกุตาไก้ 0 0 0 0 5 1 0 1 6
138 บ้านแขนนาง 0 0 0 0 5 0 1 0 6
139 บ้านนาหนาด 0 0 0 0 4 4 1 1 9
140 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 0 0 0 0 4 0 2 0 6
141 บ้านดงอินำ 0 0 0 0 3 3 2 0 8
142 บ้านดงป่ายูง 0 0 0 0 3 3 0 0 6
143 บ้านคำพอก 0 0 0 0 3 2 2 1 7
144 บ้านหนองหญ้าไซ 0 0 0 0 3 2 2 0 7
145 บ้านกุดฉิม 0 0 0 0 3 2 1 1 6
146 บ้านทรายมูลคำผักแพว 0 0 0 0 3 2 1 1 6
147 บ้านหนองบัวหนองแวง 0 0 0 0 3 2 1 0 6
148 บ้านดงน้อยพัฒนา 0 0 0 0 3 2 1 0 6
149 บ้านทุ่งมน 0 0 0 0 3 2 0 1 5
150 ชุมชนนามนวิทยาคาร 0 0 0 0 3 1 2 1 6
151 บ้านขอนขว้าง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
152 พระซองวิทยาคาร 0 0 0 0 3 1 0 1 4
153 บ้านดอนกลาง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
154 บ้านนาเชือก 0 0 0 0 3 1 0 0 4
155 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 0 0 0 0 3 0 1 2 4
156 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
157 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
158 บ้านถาวรนาอุดม 0 0 0 0 2 4 2 0 8
159 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 2 3 0 0 5
160 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 0 0 0 0 2 2 1 1 5
161 บ้านนาป่ง 0 0 0 0 2 2 1 0 5
162 บ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 0 0 0 0 2 2 1 0 5
163 บ้านดงยอ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
164 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
165 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 0 0 0 0 2 1 7 0 10
166 บ้านหนองบึง 0 0 0 0 2 1 2 1 5
167 บ้านนาม่วง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
168 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
169 บ้านกลางน้อย 0 0 0 0 2 1 1 0 4
170 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
171 บ้านหนองห้าง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
172 บ้านนาราชควายน้อย 0 0 0 0 2 1 0 0 3
173 บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
174 บ้านดินดำหมากเฟือง 0 0 0 0 2 0 1 1 3
175 บ้านสร้างเม็ก 0 0 0 0 2 0 1 0 3
176 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
177 บ้านนาคำโนนขาม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านปากบัง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 บ้านหนองยอโพนแพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 บ้านหนองยาว 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 บ้านเนินสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
182 บ้านนาราชควาย 0 0 0 0 1 4 0 1 5
183 บ้านปลาปากน้อย 0 0 0 0 1 4 0 0 5
184 บ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 0 0 0 0 1 3 3 0 7
185 บ้านหนองบ่อ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
186 บ้านห้วยไหล่ 0 0 0 0 1 3 1 0 5
187 บ้านหนองกุดแคน 0 0 0 0 1 3 0 0 4
188 บ้านดงโชค 0 0 0 0 1 2 0 0 3
189 บ้านนามะเขือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
190 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 2 0 0 3
191 บ้านเหล่าทุ่ง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
192 บ้านวังกะเบา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
193 บ้านโพนทา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
194 บ้านน้ำบ่อ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
195 บ้านเหล่าสำราญ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
196 บ้านวังไฮหนองกุง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
197 นาเหนือทุ่งทองวิทยา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
198 บ้านดอนยานาง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
199 บ้านสุขเกษม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
200 บ้านโพนสาวเอ้ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
201 สีชมพูมิตรภาพที่ 164 0 0 0 0 1 0 0 1 1
202 บ้านขอนกองโพนทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 บ้านจอมมณี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 บ้านดงมะเอก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
206 บ้านพิมานท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
207 บ้านสุขเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
208 บ้านหนองบัวด่านเก่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
209 บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 บ้านหนองหอยคำอ้อม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
211 บ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
212 อนุบาลนิลวรรณ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
213 เรณูนครพิกุลแก้ว 0 0 0 0 0 4 1 1 5
214 บ้านดอนสวรรค์ 0 0 0 0 0 4 0 1 4
215 บ้านนางาม 0 0 0 0 0 3 1 2 4
216 บ้านนาขาม 0 0 0 0 0 3 0 0 3
217 บ้านนาทราย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
218 บ้านหนองดินแดง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
219 ชุมชนบ้านพุ่มแก 0 0 0 0 0 2 0 0 2
220 บ้านโคกก่อง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
221 ต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
222 บ้านแก่งโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
223 บ้านดอนม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
224 บ้านวังโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
225 บ้านหนองจันทน์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
226 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
227 บ้านใหม่วังเซือม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
228 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
229 บ้านหนองแซง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
230 เมืองนครพนม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
231 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
232 บ้านคำเม็ก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
233 บ้านหนองกุง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
234 บ้านโนนหอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
235 ธาตุพนมดรุณพัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
236 บ้านดงยอ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 178 161 142 481 1,225 506 255 127 1,986