แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครพนม เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม 61 53 89.83% 3 5.08% 2 3.39% 1 1.69% 59
2 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 48 38 79.17% 9 18.75% 0 0% 1 2.08% 48
3 โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 56 37 66.07% 14 25% 3 5.36% 2 3.57% 56
4 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง"เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์3" 45 36 80% 4 8.89% 4 8.89% 1 2.22% 45
5 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 54 30 57.69% 14 26.92% 5 9.62% 3 5.77% 52
6 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก 32 28 90.32% 3 9.68% 0 0% 0 0% 31
7 โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 34 27 79.41% 4 11.76% 2 5.88% 1 2.94% 34
8 โรงเรียนวัดพระธาตุพนม "พนมวิทยาคาร" 34 26 76.47% 7 20.59% 1 2.94% 0 0% 34
9 โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 38 25 67.57% 7 18.92% 3 8.11% 2 5.41% 37
10 โรงเรียนธารน้ำใจ 37 24 68.57% 7 20% 1 2.86% 3 8.57% 35
11 โรงเรียนสุนทรวิจิตร 43 24 58.54% 6 14.63% 8 19.51% 3 7.32% 41
12 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 28 20 71.43% 7 25% 1 3.57% 0 0% 28
13 โรงเรียนบ้านกุรุคุ 25 19 79.17% 4 16.67% 0 0% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 29 18 62.07% 5 17.24% 5 17.24% 1 3.45% 29
15 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 31 17 58.62% 6 20.69% 4 13.79% 2 6.9% 29
16 โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 37 16 66.67% 4 16.67% 3 12.5% 1 4.17% 24
17 โรงเรียนบ้านชะโนต 19 16 88.89% 2 11.11% 0 0% 0 0% 18
18 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 32 15 50% 9 30% 3 10% 3 10% 30
19 โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 24 15 62.5% 6 25% 2 8.33% 1 4.17% 24
20 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 30 15 51.72% 5 17.24% 3 10.34% 6 20.69% 29
21 โรงเรียนบ้านผึ้ง 20 15 88.24% 0 0% 2 11.76% 0 0% 17
22 โรงเรียนบ้านดอนขาว 21 14 70% 1 5% 2 10% 3 15% 20
23 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 26 13 54.17% 9 37.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
24 โรงเรียนบ้านสำราญ 23 13 59.09% 7 31.82% 1 4.55% 1 4.55% 22
25 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 20 13 68.42% 5 26.32% 1 5.26% 0 0% 19
26 โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 21 13 61.9% 4 19.05% 4 19.05% 0 0% 21
27 โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 24 13 59.09% 2 9.09% 4 18.18% 3 13.64% 22
28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 25 13 65% 2 10% 3 15% 2 10% 20
29 โรงเรียนบ้านวังตามัว 36 12 36.36% 16 48.48% 2 6.06% 3 9.09% 33
30 โรงเรียนบ้านนาคู่ 24 12 52.17% 9 39.13% 2 8.7% 0 0% 23
31 โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 21 12 70.59% 1 5.88% 3 17.65% 1 5.88% 17
32 โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 19 12 75% 1 6.25% 3 18.75% 0 0% 16
33 โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 20 11 61.11% 4 22.22% 3 16.67% 0 0% 18
34 โรงเรียนบ้านมหาชัย 16 11 68.75% 3 18.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
35 โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 18 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 15 11 78.57% 1 7.14% 2 14.29% 0 0% 14
37 โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 31 10 35.71% 8 28.57% 7 25% 3 10.71% 28
38 โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 23 10 47.62% 7 33.33% 3 14.29% 1 4.76% 21
39 โรงเรียนบ้านนาเลียง 23 10 45.45% 4 18.18% 7 31.82% 1 4.55% 22
40 โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 17 10 66.67% 4 26.67% 0 0% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนบ้านม่วง 21 10 52.63% 3 15.79% 3 15.79% 3 15.79% 19
42 โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ 18 10 62.5% 3 18.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
43 โรงเรียนบ้านนายอน้อย 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
44 โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 28 9 36% 10 40% 5 20% 1 4% 25
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐(บ้านคำพี้) 32 9 37.5% 9 37.5% 4 16.67% 2 8.33% 24
46 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 27 9 36% 6 24% 5 20% 5 20% 25
47 โรงเรียนบ้านคำเตย(คำเตยราษฎร์ร่วมจิต) 15 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
48 โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 12 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
49 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
50 โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
51 โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 19 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
53 โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 17 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
54 โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
55 โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 18 7 38.89% 7 38.89% 3 16.67% 1 5.56% 18
56 โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 17 7 50% 6 42.86% 1 7.14% 0 0% 14
57 โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 17 7 46.67% 5 33.33% 3 20% 0 0% 15
58 โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 15 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 14 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านโคกสูง 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
62 โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
63 โรงเรียนบ้านนายอ 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
64 โรงเรียนบ้านโสกแมว 12 7 58.33% 2 16.67% 2 16.67% 1 8.33% 12
65 โรงเรียนบ้านหนองแสง 12 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
66 โรงเรียนบ้านศรีธน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
67 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
69 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านดอนดู่ 9 7 77.78% 0 0% 2 22.22% 0 0% 9
71 โรงเรียนบ้านวังกระแส 9 7 77.78% 0 0% 0 0% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนมรุกขนคร 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
73 โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 24 6 27.27% 9 40.91% 3 13.64% 4 18.18% 22
74 โรงเรียนบ้านดงบาก 13 6 46.15% 6 46.15% 0 0% 1 7.69% 13
75 โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 17 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
76 โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 11 6 54.55% 4 36.36% 0 0% 1 9.09% 11
77 โรงเรียนนางามวิทยาคาร 13 6 50% 3 25% 3 25% 0 0% 12
78 โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
79 โรงเรียนบ้านกกไฮ 10 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 2 22.22% 9
80 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 8 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านแขนนาง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
84 โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 15 5 35.71% 6 42.86% 3 21.43% 0 0% 14
85 โรงเรียนบ้านกุงโกน 13 5 38.46% 3 23.08% 2 15.38% 3 23.08% 13
86 โรงเรียนบ้านดงอินำ 11 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
87 โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 10 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
88 โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
89 โรงเรียนบ้านกุดฉิม 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
90 โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองแคน 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านหนองญาติ 8 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
93 โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 7 5 71.43% 0 0% 2 28.57% 0 0% 7
95 โรงเรียนบ้านดอนโทน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 12 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
97 โรงเรียนบ้านนาหนาด 11 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
98 โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 10 4 40% 3 30% 2 20% 1 10% 10
99 โรงเรียนบ้านดงยอ 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
100 โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 13 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
101 โรงเรียนบ้านเหิบ 9 4 44.44% 2 22.22% 3 33.33% 0 0% 9
102 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
103 โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
104 โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
105 โรงเรียนบ้านนางเลิศ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
106 โรงเรียนบ้านนาโสก 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
107 โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านวังยาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 17 3 18.75% 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 16
112 โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 10 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
113 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
114 โรงเรียนบ้านคำพอก 11 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
115 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 7 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
117 โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
118 โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
119 โรงเรียนบ้านทุ่งมน 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
120 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านนาป่งคอง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านนาแกน้อย กรป.กลางฯ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านวังยาง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านนาม่วง 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
125 โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
126 โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
127 โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
128 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
129 โรงเรียนบ้านคับพวง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
130 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านนาสะเดา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
132 โรงเรียนบ้านนาเชือก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
134 โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 6 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
135 โรงเรียนบ้านหนองแซง 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
136 โรงเรียนบ้านคำผาสุก 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
137 โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านทันสมัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 7 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
142 โรงเรียนบ้านโพนแพง 8 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 7
143 โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 7 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
144 โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
145 โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
146 โรงเรียนบ้านโชคอำนวย 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
148 โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
149 โรงเรียนบ้านนาป่ง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
150 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
151 โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 10 2 20% 1 10% 7 70% 0 0% 10
152 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
153 โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
155 โรงเรียนบ้านจรุกเตย 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
156 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
157 โรงเรียนบ้านวังม่วง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
158 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
159 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
160 โรงเรียนบ้านนาบัว 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
161 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
162 โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
163 โรงเรียนบ้านสุขเจริญ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
164 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
165 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
167 โรงเรียนบ้านหนองแซง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง 28) 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านปากบัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านหนองยาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านนาราชควาย 9 1 12.5% 6 75% 0 0% 1 12.5% 8
176 โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 8 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
177 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
178 โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
179 โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
180 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
181 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์ฯ) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
182 โรงเรียนบ้านดงโชค 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
183 โรงเรียนบ้านนามะเขือ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
184 โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
185 โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านจอมมณี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
187 โรงเรียนบ้านนาดี 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
188 โรงเรียนบ้านวังกะเบา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
189 โรงเรียนบ้านโพนทา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
190 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
191 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
192 โรงเรียนบ้านนาขาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านพิมานท่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
194 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
195 โรงเรียนบ้านคำชะอี 5 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
196 โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
197 โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
198 โรงเรียนบ้านดอนยานาง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
199 โรงเรียนบ้านสุขเกษม 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนสีชมพูมิตรภาพที่ 164 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
202 โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนบ้านดงมะเอก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านนาบั่ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านวังสิม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อย(กัลยาโนอุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
212 โรงเรียนบ้านโพนทัน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
213 โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
214 โรงเรียนอนุบาลนิลวรรณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
215 โรงเรียนเรณูนครพิกุลแก้ว 6 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
216 โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 5 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
217 โรงเรียนบ้านนางาม 6 0 0% 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 6
218 โรงเรียนบ้านนาขาม 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
219 โรงเรียนบ้านนาทราย 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
220 โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
221 โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
222 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
223 โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
224 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
225 โรงเรียนบ้านดอนม่วง 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
226 โรงเรียนบ้านกล้วย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
227 โรงเรียนบ้านกอก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
228 โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
229 โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
230 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
231 โรงเรียนอนุบาลกิ่งกาญจน์นาแก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
232 โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
233 โรงเรียนเมืองนครพนม 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
234 โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
235 โรงเรียนบ้านคำเม็ก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
236 โรงเรียนบ้านหนองกุง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
237 โรงเรียนบ้านโนนหอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
238 โรงเรียนธาตุพนมดรุณพัฒน์ 26 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
239 โรงเรียนบ้านดงยอ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]