งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารอารักษ์ ห้อง ป.3 , ห้องคู่ขนาน 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารอารักษ์ ห้อง ป.1 , ห้อง ป.2 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง ป.4 , ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง อนุบาล 1 , ห้องอนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง อนุบาล 1 , ห้องอนุบาล 2 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร หอประชุมอเนกประสงค์ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง ป.6 , ห้องจริยธรรม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารเทพา ห้อง ป.6 , ห้องจริยธรรม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อาคารอำนวยการ ห้อง ประชุมทองกวาว 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]