งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 3 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 3 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 3 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร หอประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.30
-
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อาคารบุญรักษา 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อาคารบุญรักษา 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]