งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารสานฝัน ห้อง ป.4 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารสานฝัน ห้อง ป.5 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารสานฝัน ห้อง ป.6 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เต้นท์ใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เต้นท์ใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เต้นท์ใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารศรีแสนพัน ห้อง อนุบาล 3 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน ห้อง สมุด 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เวทีกลางแจ้งใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน เวทีกลางแจ้งใต้ต้นจามจุรี 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน หอประชุมโขงวารี 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน หอประชุมโขงวารี 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารมิตรไมตรี ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย,ห้องภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารมิตรไมตรี ชั้น 2 ห้อง อาเซียน,ห้องสังคมศึกษาฯ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารมิตรไมตรี ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์,ห้องภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารศรีแสนพัน ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อาคารอรุณเบิกฟ้า ชั้น 2 ห้อง สภานักเรียน 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]