งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ณ จังหวัดนครพนม
ระหว่าง วันที่ 1 - 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 412 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 2 ต.ค. 2562 09.00-10.30
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 437 2 ต.ค. 2562 09.00-10.00
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 2 ต.ค. 2562 09.00-10.00
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 335 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 2 ต.ค. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]