สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น อำเภอเรณูนคร นายอนุศิษฐ์ คำเพชรดี   086-267-9532
2 โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) อำเภอธาตุพนม นายวิทวินทร์ ประทังคติ   097-979-7106
3 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง อำเภอธาตุพนม นางพุทธวรรณ ราชอินทร์  
4 โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) อำเภอธาตุพนม นายทนงชัย บัวทอง,นางวัชราภรณ์ ป้อมหิน   089-940-4367,080-169
5 โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน อำเภอธาตุพนม นายณัฐวุฒิ นวลตา   097-053-2602
6 โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร นายอำนวย สุทธฺคุณ,นางยุพิน ศรีหาวงษ์   083-140-6198,086-233
7 โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร อำเภอธาตุพนม นายพรชัย สุวรรณบำรุง   091-059-5008
8 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร นางพรรณวดี มณีรัตน์,นางจันทร์เพ็ญ แว่นเตื่อรอง.นา   1. 081-369-3233
9 โรงเรียนเรณูวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร นายนิกุล มณีรัตน์ นายผล สังข์สน  
10 โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร อำเภอเรณูนคร นายสงวนศักดิ์ แสงผา   095-659-3804

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]