สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 14 4 1 19
2 ชุมชนโนนแดง 13 4 7 24
3 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 8 5 4 17
4 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 8 0 1 9
5 ชุมชนประทาย 7 7 7 21
6 วัดสองพี่่น้อง 7 4 3 14
7 บ้านขุยวิทยา 5 7 1 13
8 พิกุลทอง 5 4 6 15
9 อนุบาลชุมพวงวิทยา 5 4 0 9
10 บ้านลุงตามัน 5 4 0 9
11 บ้านสัมฤทธิ์ 5 3 0 8
12 บ้านดงประชานุกูล 5 2 3 10
13 ชุมชนบ้านหนองจิก 5 0 0 5
14 บ้านหันห้วยทราย 4 6 1 11
15 บ้านดอนตัดเรือ 4 4 2 10
16 บ้านสาหร่ายวิทยา 4 4 2 10
17 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 4 4 2 10
18 บ้านป่าตะแบง 4 4 2 10
19 บ้านพุทรา 4 3 4 11
20 เมืองจากวิทยา 4 3 2 9
21 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 4 3 1 8
22 บ้านครบุรีศึกษา 4 2 3 9
23 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 4 2 2 8
24 บ้านหนองจานใต้ 4 0 0 4
25 กุลโน 3 5 3 11
26 บ้านหนองหว้าตาดำ 3 3 4 10
27 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 3 3 2 8
28 หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 3 1 3 7
29 จารย์ตำรา 3 1 1 5
30 บ้านละหานสามัคคี 3 1 1 5
31 ราษฎร์สโมสร 3 1 1 5
32 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 3 0 0 3
33 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 2 4 3 9
34 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 2 3 3 8
35 บ้านโนนยอ 2 2 1 5
36 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 2 2 1 5
37 บ้านโนนโชงโลง 2 1 3 6
38 อนุบาลประภารัตน์ 2 1 2 5
39 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 2 1 1 4
40 ปราสาทหินนางรำ 2 1 1 4
41 บ้านสะแกงาม 2 1 1 4
42 บ้านยางวิทยา 2 1 0 3
43 บ้านใหม่ฉมวก 2 1 0 3
44 บ้านหนองบัว 2 1 0 3
45 บ้านใหม่ปฏิรูป 2 0 2 4
46 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 2 0 1 3
47 บ้านนางโทพัฒนา 2 0 1 3
48 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 2 0 1 3
49 บ้านเตยประชาบำรุง 2 0 1 3
50 บ้านโคกเพชร 2 0 1 3
51 บ้านหนองนกคู่ 2 0 0 2
52 หนองม่วงหนองแวง 2 0 0 2
53 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 2 0 0 2
54 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1 5 4 10
55 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 5 0 6
56 วัดบ้านตำแย 1 3 4 8
57 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1 3 3 7
58 บ้านพะงาดวิทยา 1 3 1 5
59 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 1 2 2 5
60 บ้านตลาดไทร 1 2 1 4
61 วัดโชติการาม 1 2 1 4
62 วัดบ้านโคกหนองแวง 1 2 1 4
63 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 2 1 4
64 วังหินประชาสรรค์ 1 2 0 3
65 บ้านเขว้าวิทยา 1 2 0 3
66 บ้านโนนไม้งาม 1 2 0 3
67 บ้านโนนตะแบก 1 2 0 3
68 บ้านหนองมะเขือ 1 2 0 3
69 บ้านดอนเขว้า 1 1 3 5
70 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1 1 2 4
71 หนองอ้อวิทยาคม 1 1 2 4
72 บ้านโนนสูง 1 1 1 3
73 เมืองโดนสำโรง 1 1 1 3
74 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 1 1 3
75 บ้านหนองยาง 1 1 1 3
76 บ้านหนองหลักสามัคคี 1 1 1 3
77 บ้านไพล 1 1 1 3
78 บ้านอ้อประชาสามัคคี 1 1 1 3
79 บ้านโนนรัง 1 1 0 2
80 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 1 0 2
81 บ้านละเลิงหิน 1 1 0 2
82 บ้านโกรกสำโรง 1 0 2 3
83 บ้านหนองบง 1 0 2 3
84 วัดบ้านนางิ้ว 1 0 2 3
85 แกสำโรงวิทยา 1 0 2 3
86 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1 0 1 2
87 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 1 2
88 วัดจันทนาราม 1 0 1 2
89 บ้านฉกาจช่องโค 1 0 1 2
90 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 0 1 2
91 สัมพันธมิตรวิทยา 1 0 1 2
92 คมเพชรวิทยาคาร 1 0 1 2
93 บ้านลำทะเมนชัย 1 0 1 2
94 บ้านเตยกระโตน 1 0 1 2
95 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1 0 1 2
96 อุดมวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1
97 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 0 1
98 บ้านสว่างนาดี 1 0 0 1
99 บ้านหนองตะคลอง 1 0 0 1
100 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 0 1
101 สระประดู่ 1 0 0 1
102 บ้านหนองโดนรกฟ้า 1 0 0 1
103 บ้านหันเตย 1 0 0 1
104 วัดบ้านหนองสะแบง 1 0 0 1
105 รวมมิตรพัฒนา 1 0 0 1
106 บ้านท่าแดง 1 0 0 1
107 บ้านประทาย 1 0 0 1
108 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 0 0 1
109 บ้านถนน 1 0 0 1
110 หนองแวง 1 0 0 1
111 ท่าลาด 0 4 2 6
112 บ้านช่องแมว 0 4 0 4
113 บ้านละโว้ 0 3 4 7
114 บ้านสำพะเนียง 0 3 1 4
115 ห้วยบงวิทยา 0 2 4 6
116 บ้านหนองพลวง 0 2 2 4
117 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 2 1 3
118 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 2 1 3
119 บ้านดอนยาว 0 2 0 2
120 บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 0 2 0 2
121 บ้านโคกหินช้าง 0 2 0 2
122 วัดบ้านทุ่งรี 0 2 0 2
123 บ้านท่าหลวง 0 1 3 4
124 บ้านหนองบัวนาค 0 1 2 3
125 วัดปลักแรต 0 1 2 3
126 บ้านหนองโสน 0 1 2 3
127 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 1 1 2
128 บ้านหนองขาม 0 1 1 2
129 โนนเพ็ดวิทยา 0 1 1 2
130 อนุบาลอนันตะ 0 1 1 2
131 ชุมชนบ้านวังหิน 0 1 1 2
132 บ้านโนนพุทรา 0 1 1 2
133 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 0 1 0 1
134 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 1 0 1
135 วัดบ้านโคกพระ 0 1 0 1
136 เพชรหนองขาม 0 1 0 1
137 บ้านวังม่วง 0 1 0 1
138 วัดบ้านหนองขาม 0 1 0 1
139 บ้านดอนสามัคคี 0 1 0 1
140 บ้านนาดี 0 1 0 1
141 บ้านเมืองไผ่ 0 1 0 1
142 วัดบ้านตะเภาหนุน 0 0 2 2
143 บ้านมะกอก 0 0 2 2
144 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 0 0 1 1
145 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 0 0 1 1
146 บ้านหญ้าคา 0 0 1 1
147 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 1 1
148 บ้านประสุข 0 0 1 1
149 วัดบ้านถนนโพธิ์ 0 0 1 1
150 บ้านหนองคึม 0 0 1 1
151 บ้านกล้วย 0 0 1 1
152 ประโดกสามัคคี 0 0 1 1
153 ดอนมัน 0 0 1 1
154 บ้านฝาง 0 0 1 1
155 บ้านโนนตาเถร 0 0 1 1
156 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 1 1
157 บ้านดอนหวาย 0 0 1 1
158 วัดวังน้ำ 0 0 1 1
159 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 1 1
160 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1
161 จตุคามพิทยาคม 0 0 0 0
162 วัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0
163 ช่องแมวพิทยา 0 0 0 0
164 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0
165 วัดบ้านหินตั้ง 0 0 0 0
166 บ้านดอนวัว 0 0 0 0
167 ท่าเรือวิทยา 0 0 0 0
168 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0
169 หนองกรดวิทยา 0 0 0 0
170 บ้านโนนปีบ 0 0 0 0
171 อรพิมวิทยา 0 0 0 0
172 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0
173 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0
174 คูเตยราษฏร์สามัคคี 0 0 0 0
175 บ้านตลาดประดู่ 0 0 0 0
176 บ้านทับควาย 0 0 0 0
177 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0
178 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0
179 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0
180 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0
181 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 0 0 0
182 บ้านกระทุ่มราย 0 0 0 0
183 บ้านดอนแซะ 0 0 0 0
184 บ้านหนองตาด 0 0 0 0
185 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 0 0
186 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0
187 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 0 0
188 บ้านจาบ 0 0 0 0
189 บ้านซาด 0 0 0 0
190 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0
191 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0
192 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0
193 บ้านลุงประดู่ 0 0 0 0
194 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0
195 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0
196 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0
197 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0
198 หนองบัวลอย 0 0 0 0
199 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0
200 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0 0
201 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 0 0
202 บ้านโนนตำหนัก 0 0 0 0
203 วัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0
204 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 0 0 0 0
205 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 0 0 0
รวม 259 218 193 670

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]