สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 14 4 1 19 25 0 0 1 25
2 ชุมชนโนนแดง 13 4 7 24 26 1 1 0 28
3 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 8 5 4 17 21 0 0 0 21
4 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 8 0 1 9 11 1 1 1 13
5 ชุมชนประทาย 7 7 7 21 32 4 2 0 38
6 วัดสองพี่่น้อง 7 4 3 14 18 1 0 1 19
7 บ้านขุยวิทยา 5 7 1 13 13 1 0 0 14
8 พิกุลทอง 5 4 6 15 21 3 0 0 24
9 อนุบาลชุมพวงวิทยา 5 4 0 9 14 4 2 1 20
10 บ้านลุงตามัน 5 4 0 9 10 0 2 1 12
11 บ้านสัมฤทธิ์ 5 3 0 8 16 0 0 0 16
12 บ้านดงประชานุกูล 5 2 3 10 11 0 0 0 11
13 ชุมชนบ้านหนองจิก 5 0 0 5 13 0 0 0 13
14 บ้านหันห้วยทราย 4 6 1 11 18 0 0 0 18
15 บ้านดอนตัดเรือ 4 4 2 10 16 1 0 0 17
16 บ้านสาหร่ายวิทยา 4 4 2 10 14 1 0 0 15
17 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 4 4 2 10 14 1 0 0 15
18 บ้านป่าตะแบง 4 4 2 10 10 0 1 1 11
19 บ้านพุทรา 4 3 4 11 18 1 1 0 20
20 เมืองจากวิทยา 4 3 2 9 12 4 1 0 17
21 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 4 3 1 8 11 1 0 1 12
22 บ้านครบุรีศึกษา 4 2 3 9 16 2 0 1 18
23 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 4 2 2 8 12 3 0 0 15
24 บ้านหนองจานใต้ 4 0 0 4 6 2 2 0 10
25 กุลโน 3 5 3 11 17 2 0 0 19
26 บ้านหนองหว้าตาดำ 3 3 4 10 25 6 0 1 31
27 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 3 3 2 8 11 1 0 0 12
28 หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 3 1 3 7 15 0 0 0 15
29 จารย์ตำรา 3 1 1 5 14 0 0 1 14
30 บ้านละหานสามัคคี 3 1 1 5 8 4 0 0 12
31 ราษฎร์สโมสร 3 1 1 5 6 1 0 0 7
32 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 3 0 0 3 9 2 0 0 11
33 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 2 4 3 9 11 3 0 0 14
34 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 2 3 3 8 12 3 3 0 18
35 บ้านโนนยอ 2 2 1 5 10 0 1 0 11
36 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 2 2 1 5 8 0 0 0 8
37 บ้านโนนโชงโลง 2 1 3 6 10 3 0 0 13
38 อนุบาลประภารัตน์ 2 1 2 5 17 0 0 0 17
39 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 2 1 1 4 9 1 1 0 11
40 ปราสาทหินนางรำ 2 1 1 4 7 1 0 0 8
41 บ้านสะแกงาม 2 1 1 4 5 1 0 0 6
42 บ้านยางวิทยา 2 1 0 3 6 0 1 0 7
43 บ้านใหม่ฉมวก 2 1 0 3 4 2 4 2 10
44 บ้านหนองบัว 2 1 0 3 4 1 1 0 6
45 บ้านใหม่ปฏิรูป 2 0 2 4 9 3 0 1 12
46 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 2 0 1 3 8 4 0 0 12
47 บ้านนางโทพัฒนา 2 0 1 3 7 0 0 0 7
48 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 2 0 1 3 6 2 0 0 8
49 บ้านเตยประชาบำรุง 2 0 1 3 6 1 0 0 7
50 บ้านโคกเพชร 2 0 1 3 3 0 0 1 3
51 บ้านหนองนกคู่ 2 0 0 2 7 0 2 1 9
52 หนองม่วงหนองแวง 2 0 0 2 5 0 0 1 5
53 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 2 0 0 2 3 1 0 0 4
54 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1 5 4 10 15 4 0 0 19
55 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 5 0 6 13 5 0 0 18
56 วัดบ้านตำแย 1 3 4 8 16 4 1 2 21
57 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 1 3 3 7 12 2 0 0 14
58 บ้านพะงาดวิทยา 1 3 1 5 11 3 3 0 17
59 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 1 2 2 5 7 1 0 0 8
60 บ้านตลาดไทร 1 2 1 4 13 2 1 1 16
61 วัดโชติการาม 1 2 1 4 13 0 0 0 13
62 วัดบ้านโคกหนองแวง 1 2 1 4 7 3 0 0 10
63 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 1 2 1 4 6 0 0 0 6
64 วังหินประชาสรรค์ 1 2 0 3 6 0 0 1 6
65 บ้านเขว้าวิทยา 1 2 0 3 5 2 0 1 7
66 บ้านโนนไม้งาม 1 2 0 3 5 0 0 0 5
67 บ้านโนนตะแบก 1 2 0 3 4 0 0 0 4
68 บ้านหนองมะเขือ 1 2 0 3 3 3 0 1 6
69 บ้านดอนเขว้า 1 1 3 5 8 2 1 1 11
70 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1 1 2 4 15 3 1 1 19
71 หนองอ้อวิทยาคม 1 1 2 4 4 2 0 0 6
72 บ้านโนนสูง 1 1 1 3 11 3 0 2 14
73 เมืองโดนสำโรง 1 1 1 3 9 3 0 1 12
74 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 1 1 3 8 1 0 1 9
75 บ้านหนองยาง 1 1 1 3 8 1 0 0 9
76 บ้านหนองหลักสามัคคี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
77 บ้านไพล 1 1 1 3 4 0 0 0 4
78 บ้านอ้อประชาสามัคคี 1 1 1 3 3 0 0 0 3
79 บ้านโนนรัง 1 1 0 2 7 2 2 0 11
80 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 1 0 2 5 3 0 1 8
81 บ้านละเลิงหิน 1 1 0 2 5 0 0 0 5
82 บ้านโกรกสำโรง 1 0 2 3 6 1 0 1 7
83 บ้านหนองบง 1 0 2 3 6 0 0 0 6
84 วัดบ้านนางิ้ว 1 0 2 3 4 0 0 0 4
85 แกสำโรงวิทยา 1 0 2 3 4 0 0 0 4
86 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1 0 1 2 8 4 1 0 13
87 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 1 2 7 0 0 0 7
88 วัดจันทนาราม 1 0 1 2 4 1 0 1 5
89 บ้านฉกาจช่องโค 1 0 1 2 4 0 0 0 4
90 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 1 0 1 2 4 0 0 0 4
91 สัมพันธมิตรวิทยา 1 0 1 2 3 1 0 1 4
92 คมเพชรวิทยาคาร 1 0 1 2 3 0 0 0 3
93 บ้านลำทะเมนชัย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
94 บ้านเตยกระโตน 1 0 1 2 3 0 0 0 3
95 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
96 อุดมวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 12 6 1 2 19
97 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 0 1 6 2 1 0 9
98 บ้านสว่างนาดี 1 0 0 1 3 2 0 0 5
99 บ้านหนองตะคลอง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
100 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
101 สระประดู่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
102 บ้านหนองโดนรกฟ้า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
103 บ้านหันเตย 1 0 0 1 2 2 0 0 4
104 วัดบ้านหนองสะแบง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
105 รวมมิตรพัฒนา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
106 บ้านท่าแดง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
107 บ้านประทาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
108 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 0 0 1 1 0 0 0 1
109 บ้านถนน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
110 หนองแวง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
111 ท่าลาด 0 4 2 6 13 0 0 0 13
112 บ้านช่องแมว 0 4 0 4 9 4 0 0 13
113 บ้านละโว้ 0 3 4 7 8 7 1 1 16
114 บ้านสำพะเนียง 0 3 1 4 5 1 0 0 6
115 ห้วยบงวิทยา 0 2 4 6 10 1 0 2 11
116 บ้านหนองพลวง 0 2 2 4 12 1 0 0 13
117 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 2 1 3 12 4 0 2 16
118 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 2 1 3 9 1 0 1 10
119 บ้านดอนยาว 0 2 0 2 7 0 1 1 8
120 บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 0 2 0 2 6 1 1 0 8
121 บ้านโคกหินช้าง 0 2 0 2 6 0 0 0 6
122 วัดบ้านทุ่งรี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
123 บ้านท่าหลวง 0 1 3 4 4 0 0 0 4
124 บ้านหนองบัวนาค 0 1 2 3 9 3 1 0 13
125 วัดปลักแรต 0 1 2 3 6 0 0 0 6
126 บ้านหนองโสน 0 1 2 3 5 0 0 0 5
127 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 1 1 2 9 0 0 0 9
128 บ้านหนองขาม 0 1 1 2 3 2 1 0 6
129 โนนเพ็ดวิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
130 อนุบาลอนันตะ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
131 ชุมชนบ้านวังหิน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
132 บ้านโนนพุทรา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
133 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 0 1 0 1 10 3 0 1 13
134 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 1 0 1 8 1 0 0 9
135 วัดบ้านโคกพระ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
136 เพชรหนองขาม 0 1 0 1 3 1 2 0 6
137 บ้านวังม่วง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
138 วัดบ้านหนองขาม 0 1 0 1 2 1 0 0 3
139 บ้านดอนสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
140 บ้านนาดี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
141 บ้านเมืองไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
142 วัดบ้านตะเภาหนุน 0 0 2 2 5 3 0 0 8
143 บ้านมะกอก 0 0 2 2 2 0 0 0 2
144 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 0 0 1 1 9 2 2 0 13
145 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 0 0 1 1 7 2 1 1 10
146 บ้านหญ้าคา 0 0 1 1 7 2 1 0 10
147 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 1 1 4 1 0 0 5
148 บ้านประสุข 0 0 1 1 4 0 0 0 4
149 วัดบ้านถนนโพธิ์ 0 0 1 1 3 1 1 0 5
150 บ้านหนองคึม 0 0 1 1 3 1 0 1 4
151 บ้านกล้วย 0 0 1 1 3 1 0 1 4
152 ประโดกสามัคคี 0 0 1 1 3 0 1 0 4
153 ดอนมัน 0 0 1 1 3 0 0 1 3
154 บ้านฝาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
155 บ้านโนนตาเถร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
156 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
157 บ้านดอนหวาย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
158 วัดวังน้ำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
159 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 1 1 1 0 0 0 1
160 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
161 จตุคามพิทยาคม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
162 วัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
163 ช่องแมวพิทยา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
164 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
165 วัดบ้านหินตั้ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
166 บ้านดอนวัว 0 0 0 0 2 2 0 1 4
167 ท่าเรือวิทยา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
168 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
169 หนองกรดวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
170 บ้านโนนปีบ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
171 อรพิมวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
172 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
173 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 2 0 1 0 3
174 คูเตยราษฏร์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
175 บ้านตลาดประดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
176 บ้านทับควาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
177 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
178 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
179 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
180 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
181 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 0 0 0 1 2 0 0 3
182 บ้านกระทุ่มราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
183 บ้านดอนแซะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
186 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านจาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านซาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านลุงประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 หนองบัวลอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
201 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านโนนตำหนัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 วัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
รวม 259 218 193 670 1,284 211 64 49 1,559