สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิมายสามัคคี ๑ 13 3 1 17 23 0 0 1 23
2 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 8 5 4 17 21 0 0 0 21
3 วัดสองพี่่น้อง 7 4 3 14 18 1 0 1 19
4 ชุมชนโนนแดง 7 3 6 16 18 1 1 0 20
5 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 6 0 1 7 9 1 1 1 11
6 ชุมชนประทาย 5 5 7 17 28 4 2 0 34
7 อนุบาลชุมพวงวิทยา 5 4 0 9 14 4 2 1 20
8 บ้านสัมฤทธิ์ 5 3 0 8 16 0 0 0 16
9 บ้านดงประชานุกูล 5 2 2 9 10 0 0 0 10
10 บ้านหันห้วยทราย 4 5 1 10 17 0 0 0 17
11 บ้านดอนตัดเรือ 4 4 2 10 16 1 0 0 17
12 เมืองจากวิทยา 4 3 2 9 12 4 1 0 17
13 บ้านพุทรา 4 1 4 9 15 1 1 0 17
14 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 4 1 2 7 11 2 0 0 13
15 ชุมชนบ้านหนองจิก 4 0 0 4 12 0 0 0 12
16 กุลโน 3 5 3 11 16 2 0 0 18
17 พิกุลทอง 3 4 6 13 19 3 0 0 22
18 บ้านป่าตะแบง 3 3 2 8 7 0 1 1 8
19 บ้านหนองหว้าตาดำ 3 2 4 9 23 6 0 1 29
20 บ้านครบุรีศึกษา 3 2 2 7 14 1 0 1 15
21 หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 3 1 3 7 13 0 0 0 13
22 ราษฎร์สโมสร 3 1 1 5 6 1 0 0 7
23 บ้านสาหร่ายวิทยา 3 0 0 3 7 1 0 0 8
24 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 2 3 3 8 12 3 3 0 18
25 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 2 3 2 7 11 1 0 0 12
26 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 2 2 1 5 8 0 0 0 8
27 อนุบาลประภารัตน์ 2 1 2 5 17 0 0 0 17
28 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 2 1 1 4 9 1 1 0 11
29 บ้านโนนยอ 2 1 1 4 9 0 1 0 10
30 บ้านสะแกงาม 2 1 1 4 5 1 0 0 6
31 บ้านยางวิทยา 2 1 0 3 6 0 1 0 7
32 บ้านใหม่ฉมวก 2 1 0 3 4 2 4 2 10
33 บ้านใหม่ปฏิรูป 2 0 2 4 9 2 0 1 11
34 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 2 0 1 3 8 4 0 0 12
35 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 2 0 1 3 6 2 0 0 8
36 บ้านเตยประชาบำรุง 2 0 1 3 5 1 0 0 6
37 บ้านหนองนกคู่ 2 0 0 2 7 0 2 1 9
38 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 2 0 0 2 6 2 0 0 8
39 หนองม่วงหนองแวง 2 0 0 2 5 0 0 1 5
40 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 1 5 4 10 15 4 0 0 19
41 ภูมิสิทธิ์วิทยา 1 5 0 6 13 5 0 0 18
42 บ้านขุยวิทยา 1 4 1 6 6 1 0 0 7
43 วัดบ้านตำแย 1 3 4 8 16 4 1 2 21
44 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 1 3 2 6 9 1 0 0 10
45 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 1 3 1 5 8 1 0 1 9
46 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 1 3 1 5 7 3 0 0 10
47 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 1 2 2 5 7 0 0 0 7
48 วังหินประชาสรรค์ 1 2 0 3 6 0 0 1 6
49 บ้านเขว้าวิทยา 1 2 0 3 5 2 0 1 7
50 บ้านโนนไม้งาม 1 2 0 3 5 0 0 0 5
51 บ้านโนนตะแบก 1 2 0 3 4 0 0 0 4
52 บ้านหนองมะเขือ 1 2 0 3 3 3 0 1 6
53 บ้านลุงตามัน 1 2 0 3 3 0 2 1 5
54 บ้านดอนเขว้า 1 1 3 5 8 2 1 1 11
55 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 1 1 2 4 15 3 1 1 19
56 วัดโชติการาม 1 1 1 3 11 0 0 0 11
57 บ้านโนนสูง 1 1 1 3 10 3 0 2 13
58 เมืองโดนสำโรง 1 1 1 3 9 3 0 1 12
59 บ้านกระเบื้องใหญ่ 1 1 1 3 8 0 0 1 8
60 ปราสาทหินนางรำ 1 1 1 3 4 1 0 0 5
61 บ้านหนองหลักสามัคคี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
62 บ้านไพล 1 1 1 3 4 0 0 0 4
63 บ้านตลาดไทร 1 1 0 2 7 1 1 1 9
64 บ้านหนองยาง 1 1 0 2 7 1 0 0 8
65 บ้านละเลิงหิน 1 1 0 2 5 0 0 0 5
66 บ้านหนองบัว 1 1 0 2 3 1 1 0 5
67 สองห้องแวงน้อยวิทยา 1 1 0 2 3 1 0 1 4
68 บ้านโกรกสำโรง 1 0 2 3 6 1 0 1 7
69 วัดบ้านนางิ้ว 1 0 2 3 3 0 0 0 3
70 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 1 0 1 2 8 4 1 0 13
71 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 1 0 1 2 7 0 0 0 7
72 บ้านละหานสามัคคี 1 0 1 2 5 4 0 0 9
73 บ้านหนองบง 1 0 1 2 5 0 0 0 5
74 วัดจันทนาราม 1 0 1 2 3 1 0 1 4
75 สัมพันธมิตรวิทยา 1 0 1 2 3 1 0 1 4
76 คมเพชรวิทยาคาร 1 0 1 2 3 0 0 0 3
77 บ้านเตยกระโตน 1 0 1 2 3 0 0 0 3
78 หนองอ้อวิทยาคม 1 0 1 2 3 0 0 0 3
79 แกสำโรงวิทยา 1 0 1 2 3 0 0 0 3
80 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 1 0 1 2 2 2 0 0 4
81 บ้านโคกเพชร 1 0 1 2 2 0 0 1 2
82 บ้านอ้อประชาสามัคคี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
83 อุดมวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 12 6 1 2 19
84 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 1 0 0 1 6 2 1 0 9
85 บ้านนางโทพัฒนา 1 0 0 1 3 0 0 0 3
86 บ้านหนองตะคลอง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
87 บ้านหนองแวงสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
88 สระประดู่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
89 บ้านหันเตย 1 0 0 1 2 2 0 0 4
90 รวมมิตรพัฒนา 1 0 0 1 2 1 1 0 4
91 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
92 บ้านประทาย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
93 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านถนน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
95 ท่าลาด 0 4 2 6 12 0 0 0 12
96 บ้านละโว้ 0 3 3 6 8 4 1 1 13
97 บ้านสำพะเนียง 0 3 1 4 5 1 0 0 6
98 บ้านช่องแมว 0 3 0 3 8 4 0 0 12
99 บ้านหนองพลวง 0 2 2 4 12 1 0 0 13
100 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 0 2 2 4 8 2 0 0 10
101 วัดบ้านทุ่งสว่าง 0 2 1 3 12 4 0 2 16
102 บ้านดอนยาว 0 2 0 2 7 0 1 1 8
103 บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 0 2 0 2 6 1 1 0 8
104 บ้านโคกหินช้าง 0 2 0 2 5 0 0 0 5
105 วัดบ้านทุ่งรี 0 2 0 2 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองบัวนาค 0 1 2 3 9 3 1 0 13
107 ห้วยบงวิทยา 0 1 2 3 7 1 0 2 8
108 บ้านหนองโสน 0 1 2 3 5 0 0 0 5
109 วัดปลักแรต 0 1 2 3 5 0 0 0 5
110 โนนเพ็ดวิทยา 0 1 1 2 3 1 0 0 4
111 อนุบาลอนันตะ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
112 ชุมชนบ้านวังหิน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
113 บ้านโนนพุทรา 0 1 1 2 3 0 0 0 3
114 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 0 1 0 1 10 3 0 1 13
115 จารย์ตำรา 0 1 0 1 8 0 0 1 8
116 บ้านพะงาดวิทยา 0 1 0 1 7 3 3 0 13
117 บ้านโนนรัง 0 1 0 1 6 2 2 0 10
118 วัดบ้านโคกพระ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
119 บ้านหนองขาม 0 1 0 1 2 2 1 0 5
120 บ้านดอนสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
121 บ้านเมืองไผ่ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
122 วัดบ้านตะเภาหนุน 0 0 2 2 5 3 0 0 8
123 บ้านท่าหลวง 0 0 2 2 2 0 0 0 2
124 บ้านมะกอก 0 0 2 2 2 0 0 0 2
125 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 0 0 1 1 7 2 1 1 10
126 บ้านหญ้าคา 0 0 1 1 7 2 1 0 10
127 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 0 0 1 1 6 1 0 1 7
128 บ้านโนนโชงโลง 0 0 1 1 5 1 0 0 6
129 วัดบ้านโคกหนองแวง 0 0 1 1 4 3 0 0 7
130 บ้านหนองคึม 0 0 1 1 3 1 0 1 4
131 บ้านกล้วย 0 0 1 1 3 1 0 0 4
132 ดอนมัน 0 0 1 1 3 0 0 1 3
133 บ้านฉกาจช่องโค 0 0 1 1 3 0 0 0 3
134 บ้านฝาง 0 0 1 1 3 0 0 0 3
135 บ้านลำทะเมนชัย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
136 บ้านโนนตาเถร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
137 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
138 บ้านดอนหวาย 0 0 1 1 1 0 1 0 2
139 วัดวังน้ำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
140 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 0 0 1 1 1 0 0 0 1
141 ไตรราษฎร์สามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
142 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 0 0 0 0 6 1 2 0 9
143 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 0 0 0 0 6 0 0 0 6
144 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 0 0 0 0 5 1 0 0 6
145 จตุคามพิทยาคม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
146 วัดบ้านหนองเดิ่น 0 0 0 0 3 1 0 0 4
147 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 0 0 0 0 3 1 0 0 4
148 ช่องแมวพิทยา 0 0 0 0 3 0 2 0 5
149 บ้านประสุข 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 วัดบ้านหนองคู 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 วัดบ้านหินตั้ง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
152 บ้านหนองจานใต้ 0 0 0 0 2 2 2 0 6
153 บ้านดอนวัว 0 0 0 0 2 2 0 1 4
154 ท่าเรือวิทยา 0 0 0 0 2 1 2 0 5
155 เพชรหนองขาม 0 0 0 0 2 1 2 0 5
156 บ้านสว่างนาดี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
157 บ้านหนองบัวคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 หนองกรดวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
159 บ้านโนนปีบ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
160 อรพิมวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
161 อัมพวันวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
162 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 0 0 0 0 2 0 1 0 3
163 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 คูเตยราษฏร์สามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
165 บ้านตลาดประดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
166 บ้านทับควาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
167 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
168 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
169 วัดบ้านดอนตะหนิน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
170 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 0 0 0 0 1 2 0 0 3
171 บ้านกระทุ่มราย 0 0 0 0 1 2 0 0 3
172 บ้านหนองโดนรกฟ้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
173 วัดบ้านถนนโพธิ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
174 วัดบ้านหนองสะแบง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
175 บ้านดอนแซะ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านวังม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
177 บ้านหนองตาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
178 บ้านหนองพลวงน้อย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
179 วัดบ้านหนองขาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
180 ประโดกสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านกระเบื้อง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านคึมหญ้านาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านจาบ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านซาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านตะคร้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านท่าแดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านนาดี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านฝาผนัง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านลุงประดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านหนองหญ้าขาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 มะค่าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 วัดบ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 หนองบัวลอย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 0 0 0 1 1 0 2
200 บ้านหนองปรือแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านโนนตำหนัก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 วัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 2 1
รวม 196 172 162 530 1,106 194 64 48 1,364