สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครราชสีมา เขต 7
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนประทาย 30 4 1 0 35
2 ชุมชนโนนแดง 26 1 1 0 28
3 บ้านหนองหว้าตาดำ 25 6 0 1 31
4 พิมายสามัคคี ๑ 24 0 0 1 24
5 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 21 0 0 0 21
6 พิกุลทอง 19 3 0 0 22
7 บ้านพุทรา 18 1 1 0 20
8 วัดสองพี่่น้อง 18 1 0 1 19
9 บ้านหันห้วยทราย 18 0 0 0 18
10 กุลโน 17 2 0 0 19
11 อนุบาลประภารัตน์ 17 0 0 0 17
12 วัดบ้านตำแย 16 4 1 2 21
13 บ้านครบุรีศึกษา 16 2 0 1 18
14 บ้านดอนตัดเรือ 16 1 0 0 17
15 ไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 15 4 0 0 19
16 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 15 3 1 1 19
17 บ้านสัมฤทธิ์ 15 0 0 0 15
18 หนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 15 0 0 0 15
19 อนุบาลชุมพวงวิทยา 14 4 2 1 20
20 จารย์ตำรา 14 0 0 1 14
21 บ้านสาหร่ายวิทยา 14 0 0 0 14
22 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 14 0 0 0 14
23 บ้านตลาดไทร 13 2 1 1 16
24 บ้านขุยวิทยา 13 1 0 0 14
25 วัดโชติการาม 13 0 0 0 13
26 ท่าลาด 13 0 0 0 13
27 อุดมวิทยานุสรณ์ 12 6 1 2 19
28 ภูมิสิทธิ์วิทยา 12 5 0 0 17
29 เมืองจากวิทยา 12 4 1 0 17
30 วัดบ้านทุ่งสว่าง 12 4 0 2 16
31 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 12 3 3 0 18
32 บ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 12 3 0 0 15
33 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร 12 2 0 0 14
34 บ้านหนองพลวง 12 1 0 0 13
35 ชุมชนบ้านหนองจิก 12 0 0 0 12
36 บ้านพะงาดวิทยา 11 3 3 0 17
37 บ้านโนนสูง 11 3 0 2 14
38 ท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 11 3 0 0 14
39 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 11 1 0 1 12
40 วัดเจริญราษฎร์บำรุง 11 0 1 1 12
41 บ้านดงประชานุกูล 11 0 0 0 11
42 บ้านโนนโชงโลง 10 3 0 0 13
43 สี่แยกศรีอรัญวิทยา 10 2 0 1 12
44 ห้วยบงวิทยา 10 1 0 2 11
45 บ้านลุงตามัน 10 0 2 1 12
46 บ้านป่าตะแบง 10 0 1 1 11
47 บ้านช่องแมว 9 4 0 0 13
48 บ้านหนองบัวนาค 9 3 1 0 13
49 บ้านใหม่ปฏิรูป 9 3 0 1 12
50 เมืองโดนสำโรง 9 3 0 1 12
51 ตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 9 2 0 0 11
52 บ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 9 1 1 0 11
53 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 9 1 0 1 10
54 บ้านโนนยอ 9 0 1 0 10
55 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 9 0 0 0 9
56 โนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 9 0 0 0 9
57 บ้านละโว้ 8 7 1 1 16
58 เมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 8 4 1 0 13
59 บ้านละหานสามัคคี 8 4 0 0 12
60 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 8 4 0 0 12
61 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง 8 2 2 0 12
62 บ้านดอนเขว้า 8 2 1 1 11
63 บ้านกระเบื้องใหญ่ 8 1 0 1 9
64 บ้านหนองยาง 8 1 0 0 9
65 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร 8 1 0 0 9
66 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 0 0 0 8
67 บ้านโนนรัง 7 2 2 0 11
68 วัดโพธิ์ศรีบรรจง 7 2 1 1 10
69 บ้านหญ้าคา 7 1 1 0 9
70 ปราสาทหินนางรำ 7 1 0 0 8
71 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 7 1 0 0 8
72 บ้านหนองนกคู่ 7 0 2 1 9
73 บ้านดอนยาว 7 0 1 1 8
74 บ้านนางโทพัฒนา 7 0 0 0 7
75 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 7 0 0 0 7
76 บ้านหนองจานใต้ 6 2 2 0 10
77 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 6 2 1 0 9
78 บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 6 1 1 0 8
79 บ้านโกรกสำโรง 6 1 0 1 7
80 ราษฎร์สโมสร 6 1 0 0 7
81 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 6 1 0 0 7
82 บ้านเตยประชาบำรุง 6 1 0 0 7
83 บ้านยางวิทยา 6 0 1 0 7
84 วังหินประชาสรรค์ 6 0 0 1 6
85 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 6 0 0 0 6
86 บ้านหนองบง 6 0 0 0 6
87 วัดปลักแรต 6 0 0 0 6
88 สองห้องแวงน้อยวิทยา 5 3 0 1 8
89 วัดบ้านตะเภาหนุน 5 3 0 0 8
90 บ้านเขว้าวิทยา 5 2 0 1 7
91 วัดบ้านโคกหนองแวง 5 2 0 0 7
92 บ้านสะแกงาม 5 1 0 0 6
93 บ้านสำพะเนียง 5 1 0 0 6
94 หนองม่วงหนองแวง 5 0 0 1 5
95 บ้านโนนไม้งาม 5 0 0 0 5
96 บ้านละเลิงหิน 5 0 0 0 5
97 บ้านโคกหินช้าง 5 0 0 0 5
98 บ้านหนองโสน 5 0 0 0 5
99 วัดบ้านโคกพระ 5 0 0 0 5
100 บ้านใหม่ฉมวก 4 2 4 2 10
101 หนองอ้อวิทยาคม 4 2 0 0 6
102 บ้านหนองบัว 4 1 1 0 6
103 วัดจันทนาราม 4 1 0 1 5
104 บ้านโนนตะแบก 4 0 0 0 4
105 บ้านหนองหลักสามัคคี 4 0 0 0 4
106 บ้านไพล 4 0 0 0 4
107 วัดบ้านนางิ้ว 4 0 0 0 4
108 แกสำโรงวิทยา 4 0 0 0 4
109 บ้านฉกาจช่องโค 4 0 0 0 4
110 หินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 4 0 0 0 4
111 บ้านท่าหลวง 4 0 0 0 4
112 บ้านประสุข 4 0 0 0 4
113 จตุคามพิทยาคม 4 0 0 0 4
114 บ้านหนองมะเขือ 3 3 0 1 6
115 บ้านหนองขาม 3 2 1 0 6
116 บ้านสว่างนาดี 3 2 0 0 5
117 เพชรหนองขาม 3 1 2 0 6
118 วัดบ้านถนนโพธิ์ 3 1 1 0 5
119 บ้านหนองคึม 3 1 0 1 4
120 บ้านกล้วย 3 1 0 1 4
121 บ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 3 1 0 0 4
122 โนนเพ็ดวิทยา 3 1 0 0 4
123 ช่องแมวพิทยา 3 0 2 0 5
124 ประโดกสามัคคี 3 0 1 0 4
125 บ้านโคกเพชร 3 0 0 1 3
126 ดอนมัน 3 0 0 1 3
127 บ้านอ้อประชาสามัคคี 3 0 0 0 3
128 คมเพชรวิทยาคาร 3 0 0 0 3
129 บ้านลำทะเมนชัย 3 0 0 0 3
130 บ้านเตยกระโตน 3 0 0 0 3
131 บ้านหนองตะคลอง 3 0 0 0 3
132 บ้านหนองแวงสามัคคี 3 0 0 0 3
133 สระประดู่ 3 0 0 0 3
134 อนุบาลอนันตะ 3 0 0 0 3
135 ชุมชนบ้านวังหิน 3 0 0 0 3
136 บ้านโนนพุทรา 3 0 0 0 3
137 บ้านฝาง 3 0 0 0 3
138 วัดบ้านหนองคู 3 0 0 0 3
139 วัดบ้านหินตั้ง 3 0 0 0 3
140 บ้านดอนวัว 2 2 0 1 4
141 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 2 2 0 0 4
142 บ้านหนองโดนรกฟ้า 2 2 0 0 4
143 บ้านหันเตย 2 2 0 0 4
144 ท่าเรือวิทยา 2 1 2 0 5
145 วัดบ้านหนองสะแบง 2 1 1 0 4
146 รวมมิตรพัฒนา 2 1 1 0 4
147 สัมพันธมิตรวิทยา 2 1 0 1 3
148 บ้านวังม่วง 2 1 0 0 3
149 วัดบ้านหนองขาม 2 1 0 0 3
150 เจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 2 1 0 0 3
151 บ้านหนองบัวคำ 2 1 0 0 3
152 วัดบ้านหนองเดิ่น 2 1 0 0 3
153 หนองกรดวิทยา 2 1 0 0 3
154 บ้านโนนปีบ 2 0 1 0 3
155 อรพิมวิทยา 2 0 1 0 3
156 อัมพวันวิทยา 2 0 1 0 3
157 อาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 2 0 1 0 3
158 บ้านท่าแดง 2 0 0 0 2
159 บ้านประทาย 2 0 0 0 2
160 วัดบ้านทุ่งรี 2 0 0 0 2
161 บ้านดอนสามัคคี 2 0 0 0 2
162 บ้านนาดี 2 0 0 0 2
163 บ้านมะกอก 2 0 0 0 2
164 บ้านโนนตาเถร 2 0 0 0 2
165 วัดบ้านโคกสีโนนรัง 2 0 0 0 2
166 คูเตยราษฏร์สามัคคี 2 0 0 0 2
167 บ้านตลาดประดู่ 2 0 0 0 2
168 บ้านทับควาย 2 0 0 0 2
169 บ้านหนองดู่ 2 0 0 0 2
170 บ้านหนองไผ่พิทยาคม 2 0 0 0 2
171 มะค่าสามัคคี 2 0 0 0 2
172 วัดบ้านดอนตะหนิน 2 0 0 0 2
173 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 1 2 0 0 3
174 บ้านกระทุ่มราย 1 2 0 0 3
175 บ้านหนองตาด 1 1 0 0 2
176 บ้านหนองพลวงน้อย 1 1 0 0 2
177 บ้านดอนหวาย 1 0 1 0 2
178 บ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 0 0 0 1
179 บ้านถนน 1 0 0 0 1
180 หนองแวง 1 0 0 0 1
181 บ้านเมืองไผ่ 1 0 0 0 1
182 วัดวังน้ำ 1 0 0 0 1
183 หนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 0 0 0 1
184 ไตรราษฎร์สามัคคี 1 0 0 0 1
185 บ้านกระเบื้อง 1 0 0 0 1
186 บ้านคึมหญ้านาง 1 0 0 0 1
187 บ้านจาบ 1 0 0 0 1
188 บ้านซาด 1 0 0 0 1
189 บ้านตะคร้อ 1 0 0 0 1
190 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 0 0 0 1
191 บ้านฝาผนัง 1 0 0 0 1
192 บ้านลุงประดู่ 1 0 0 0 1
193 บ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0 0 1
194 บ้านหนองหญ้าขาว 1 0 0 0 1
195 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 0 0 0 1
196 วัดบ้านขี้เหล็ก 1 0 0 0 1
197 หนองบัวลอย 1 0 0 0 1
198 โนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองปรือแก้ว 0 1 0 0 1
200 บ้านโนนตำหนัก 0 1 0 0 1
201 วัดบ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 0 1
202 วัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 0 1 0 0 1
203 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 0 0 1 2 1
204 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 0 0 1 0 1
รวม 1,264 201 63 49 1,577