แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครราชสีมา เขต 7

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนประทาย 38 32 84.21% 4 10.53% 2 5.26% 0 0% 38
2 โรงเรียนชุมชนโนนแดง 30 26 92.86% 1 3.57% 1 3.57% 0 0% 28
3 โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำ 34 25 78.13% 6 18.75% 0 0% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนพิมายสามัคคี ๑ 26 25 96.15% 0 0% 0 0% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนพิกุลทอง 24 21 87.5% 3 12.5% 0 0% 0 0% 24
6 โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย 21 21 100% 0 0% 0 0% 0 0% 21
7 โรงเรียนบ้านพุทรา 20 18 90% 1 5% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนวัดสองพี่่น้อง 20 18 90% 1 5% 0 0% 1 5% 20
9 โรงเรียนบ้านหันห้วยทราย 18 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
10 โรงเรียนกุลโน 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
11 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
12 โรงเรียนวัดบ้านตำแย 26 16 69.57% 4 17.39% 1 4.35% 2 8.7% 23
13 โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา 20 16 84.21% 2 10.53% 0 0% 1 5.26% 19
14 โรงเรียนบ้านดอนตัดเรือ 17 16 94.12% 1 5.88% 0 0% 0 0% 17
15 โรงเรียนบ้านสัมฤทธิ์ 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๒(โคกตองเจริญ) 19 15 78.95% 4 21.05% 0 0% 0 0% 19
17 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 21 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
18 โรงเรียนหนองบัวรี(ราษฎร์อุทิศ) 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
19 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา 25 14 66.67% 4 19.05% 2 9.52% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยา 16 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
21 โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา 15 14 93.33% 1 6.67% 0 0% 0 0% 15
22 โรงเรียนจารย์ตำรา 15 14 93.33% 0 0% 0 0% 1 6.67% 15
23 โรงเรียนภูมิสิทธิ์วิทยา 18 13 72.22% 5 27.78% 0 0% 0 0% 18
24 โรงเรียนบ้านตลาดไทร 17 13 76.47% 2 11.76% 1 5.88% 1 5.88% 17
25 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 18 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
26 โรงเรียนท่าลาด 15 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
27 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก 14 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
28 โรงเรียนวัดโชติการาม 13 13 100% 0 0% 0 0% 0 0% 13
29 โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์ 21 12 57.14% 6 28.57% 1 4.76% 2 9.52% 21
30 โรงเรียนเมืองจากวิทยา 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
31 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งสว่าง 21 12 66.67% 4 22.22% 0 0% 2 11.11% 18
32 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ 20 12 66.67% 3 16.67% 3 16.67% 0 0% 18
33 โรงเรียนบ้านตะบอง"เจริญราษฎร์อุทิศ" 17 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
34 โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคาร 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
35 โรงเรียนบ้านหนองพลวง 13 12 92.31% 1 7.69% 0 0% 0 0% 13
36 โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา 17 11 64.71% 3 17.65% 3 17.65% 0 0% 17
37 โรงเรียนบ้านโนนสูง 16 11 68.75% 3 18.75% 0 0% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์) 14 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
39 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์บำรุง 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
40 โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา) 13 11 84.62% 1 7.69% 0 0% 1 7.69% 13
41 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 12 11 91.67% 1 8.33% 0 0% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านดงประชานุกูล 12 11 100% 0 0% 0 0% 0 0% 11
43 โรงเรียนสี่แยกศรีอรัญวิทยา 14 10 71.43% 3 21.43% 0 0% 1 7.14% 14
44 โรงเรียนบ้านโนนโชงโลง 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
45 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
46 โรงเรียนบ้านลุงตามัน 13 10 76.92% 0 0% 2 15.38% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง 12 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านโนนยอ 11 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านช่องแมว 13 9 69.23% 4 30.77% 0 0% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านหนองบัวนาค 14 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
51 โรงเรียนบ้านใหม่ปฏิรูป 15 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
52 โรงเรียนเมืองโดนสำโรง 14 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
53 โรงเรียนบ้านโนนภิบาลโคกกลาง 13 9 69.23% 2 15.38% 2 15.38% 0 0% 13
54 โรงเรียนตลาดไทรโนนดู่หนองจิกวิทยา 12 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านดงหลบใหม่สามัคคีวิทยา 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
56 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 12 9 81.82% 1 9.09% 0 0% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนโนนตูม "รัฐราษฎร์รังสรรค์" 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
58 โรงเรียนบ้านละโว้ 17 8 47.06% 7 41.18% 1 5.88% 1 5.88% 17
59 โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ" 17 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
60 โรงเรียนบ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี 15 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
61 โรงเรียนบ้านละหานสามัคคี 12 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
62 โรงเรียนบ้านดอนเขว้า 12 8 66.67% 2 16.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
63 โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่ 12 8 80% 1 10% 0 0% 1 10% 10
64 โรงเรียนบ้านกระเบื้องวิทยาคาร 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
65 โรงเรียนบ้านหนองยาง 10 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชาสามัคคี 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
67 โรงเรียนวัดบ้านโคกหนองแวง 11 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
68 โรงเรียนบ้านโนนรัง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
69 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีบรรจง 13 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
70 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
71 โรงเรียนบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
72 โรงเรียนปราสาทหินนางรำ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
73 โรงเรียนบ้านหนองนกคู่ 11 7 70% 0 0% 2 20% 1 10% 10
74 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
75 โรงเรียนบ้านนางโทพัฒนา 9 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนวัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว 8 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
77 โรงเรียนบ้านหนองจานใต้ 10 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
78 โรงเรียนบ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) 11 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
79 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายล 10 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
81 โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง 8 6 75% 1 12.5% 0 0% 1 12.5% 8
82 โรงเรียนบ้านเตยประชาบำรุง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนราษฎร์สโมสร 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
84 โรงเรียนบ้านยางวิทยา 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
85 โรงเรียนวังหินประชาสรรค์ 8 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
86 โรงเรียนบ้านหนองบง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
87 โรงเรียนบ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
88 โรงเรียนบ้านโคกหินช้าง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนวัดปลักแรต 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
90 โรงเรียนสองห้องแวงน้อยวิทยา 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
91 โรงเรียนวัดบ้านตะเภาหนุน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
92 โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
93 โรงเรียนบ้านสะแกงาม 8 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านสำพะเนียง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
95 โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
96 โรงเรียนบ้านละเลิงหิน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านหนองโสน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
98 โรงเรียนบ้านโนนไม้งาม 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนวัดบ้านโคกพระ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 12 4 33.33% 2 16.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
101 โรงเรียนหนองอ้อวิทยาคม 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองบัว 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
103 โรงเรียนวัดจันทนาราม 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
104 โรงเรียนเจ้าคุณปริยัติมุนีวิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคี 6 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนจตุคามพิทยาคม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนบ้านฉกาจช่องโค 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านประสุข 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
110 โรงเรียนบ้านโนนตะแบก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนบ้านไพล 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนวัดบ้านนางิ้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนแกสำโรงวิทยา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
115 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 12 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
116 โรงเรียนบ้านหนองขาม 7 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
117 โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
118 โรงเรียนเพชรหนองขาม 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
119 โรงเรียนวัดบ้านถนนโพธิ์ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองคึม 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
121 โรงเรียนบ้านกล้วย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
122 โรงเรียนสัมพันธมิตรวิทยา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
124 โรงเรียนวัดบ้านหนองเดิ่น 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
125 โรงเรียนโนนเพ็ดวิทยา 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนช่องแมวพิทยา 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
127 โรงเรียนประโดกสามัคคี 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
128 โรงเรียนดอนมัน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
129 โรงเรียนบ้านโคกเพชร 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
130 โรงเรียนอนุบาลอนันตะ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนคมเพชรวิทยาคาร 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
132 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านฝาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
134 โรงเรียนบ้านลำทะเมนชัย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านหนองตะคลอง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองแวงสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านเตยกระโตน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านโนนพุทรา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
140 โรงเรียนวัดบ้านหนองคู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
141 โรงเรียนวัดบ้านหินตั้ง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
142 โรงเรียนสระประดู่ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
143 โรงเรียนบ้านดอนวัว 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
144 โรงเรียนดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
145 โรงเรียนบ้านหนองโดนรกฟ้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
146 โรงเรียนบ้านหันเตย 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
147 โรงเรียนท่าเรือวิทยา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
148 โรงเรียนวัดบ้านหนองสะแบง 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนรวมมิตรพัฒนา 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านวังม่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียนวัดบ้านหนองขาม 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
153 โรงเรียนหนองกรดวิทยา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านโนนปีบ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนอรพิมวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนอัมพวันวิทยา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
157 โรงเรียนอาสนาราม "เปล่งอุปถัมภ์" 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
158 โรงเรียนคูเตยราษฏร์สามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนบ้านดอนสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านตลาดประดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านทับควาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านท่าแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนบ้านประทาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านมะกอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านโนนตาเถร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนมะค่าสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนวัดบ้านดอนตะหนิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนวัดบ้านทุ่งรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
172 โรงเรียนวัดบ้านโคกสีโนนรัง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
173 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 6 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
174 โรงเรียนบ้านกระทุ่มราย 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
175 โรงเรียนบ้านดอนแซะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
176 โรงเรียนบ้านหนองตาด 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
177 โรงเรียนบ้านหนองพลวงน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
178 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านขามขุนร่ม "ประชาสามัคคี" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านคึมหญ้านาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านจาบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านซาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านตะคร้อ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านถนน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านทุ่งมนวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านฝาผนัง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านลุงประดู่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนวัดบ้านขี้เหล็ก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนวัดวังน้ำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนหนองบัวลอย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนหนองปรือแดง "ศิริราษฎร์ปการ" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนหนองแวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
198 โรงเรียนโนนสมบูรณ์หนองมะเขือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
199 โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
200 โรงเรียนบ้านโคกล่ามขี้เหล็ก 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
201 โรงเรียนบ้านหนองปรือแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
202 โรงเรียนบ้านโนนตำหนัก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
203 โรงเรียนวัดบ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
204 โรงเรียนวัดบ้านโคกเพ็ดหนองไม้ตายพิทยา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]