งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม 20 พ.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนพิมายสามัคคี1 เวทีหอประชุม
-
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]