งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 19 พ.ย. 2562 09.30-11.30 ใช้เวลา 2 ชั่วโมง
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 2 ห้อง เกียรติยศ 20 พ.ย. 2562 เริ่มเวลา 09.00 เป็นต้นไป
-
3 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 19 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
4 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 20 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
5 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 20 พ.ย. 2562 09.00-14.00 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง
6 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 20 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
7 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 19 พ.ย. 2562 09.00-14.00 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง
8 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 20 พ.ย. 2562 09.00-14.00 ใช้เวลา 5 ชั่วโมง
9 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 19 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
10 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 20 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
11 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 19 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
12 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 สพป.นม.7 อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง ประชุมลำมูล 20 พ.ย. 2562 09.00-12.00 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]