งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขันงานศิลปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
สพป. หนองคาย เขต 2
ระดับกลุ่มเครือข่ายฯ  ระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2562
ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2562
กิจกรรมแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ ให้นำเครืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมสายไฟ(ปลั๊กไฟ)มาเอง

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิ๊กที่นี่  
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิ๊กที่นี่  
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 06 กันยายน 2562 เวลา 11:32 น.
 
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 
ที่ รายการดำเนินการ วันที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ/สถานที่
1 ประชุม Admin  ระดับ กลุ่มเครือข่าย  21 ส.ค. 62 ศึกษานิเทศก์ ห้องพิสัยสรเดช
2 แข่งขัน ระดับ กลุ่มเครือข่าย 26-31ก.ย. 62 ประธาน เครือข่าย กิจกรรมและเกณฑ์
ตามประกาศ สพฐ.
3 โอนข้อมูลการแข่งขันจาก
ระบบกลุ่มโรงเรียน สู่ระดับเขต
6 ก.ย. 62 ประธาน เครือข่าย ระบบรับโอนข้อมูล
วันสุดท้าย 6 ก.ย. 62 เวลา 21.00 น.
4 4.1โรงเรียนขยายโอกาส(ม.1-ม.3)ลงทะเบียนแข่งขัน
4.2โรงเรียนประถมแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู (แข่งขันระดับเขต)
7-9 ก.ย. 62 Admin โรงเรียน โรงเรียนที่เป็นตัวแทน
5 แข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(พิธีเปิด วันที่ 14 ก.ย. 62)
13-15ก.ย. 62 กองเลขาฯ
ประธาน กพศ./
ประธานศูนย์สาระฯ/
ก.ต.ป.น.
1. สพป.หนองคายเขต 2
2. ร.ร.อนุบาลจุมพลฯ
3. ร.ร.บ้านเวินฯ
 
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10:19 น.
  • เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ทั้ง 18 โรงเรียน การจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ กำหนดให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ทุกกิจกรรมไม่ต้องแข่งขันในระดับเครือข่าย
  • เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียน การจัดการแข่งขันกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีทุกกิจกรรมกรรมระดับเขตพื้นที่ กำหนดให้โรงเรียนมาทำการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ไม่ต้องแข่งขันในระดับเครือข่าย
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 14:17 น.

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการ แก้ไขไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน โดยดำเนินการตามคู่มือด้านล่าง

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
การเปลี่ยนตัวเป็นการเปลี่ยนจากนักเรียน/ครู ที่เข้าแข่งขันในระดับภาคเป็นนักเรียนคนใหม่ที่จะมาแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ดำหนดไว้ตามประกาศดังนี้

โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการเปลียนตัว โดยแนบไฟล์หนังสือขอเปลี่ยนตัว
(หนังสือ1ฉบับต่อ1กิจกรรม)  ลงในระบบ โดยหนังสือจะต้องบันทึกในรูปของไฟล์ pdf เท่านั้น วิธีการปฎิบัติตามคู่มือด้านล่าง และให้นำเอกสารการเปลี่ยนตัวฉบับจริงมายื่นในวันแข่งขันที่ฝ่ายลงทะเบียน 

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน

                                         รายชื่อศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มสาระการแข่งขัน
ที่ ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระ เบอร์โทร
1 นางรำเพย  ทินกระโทก พัฒนาผู้เรียน/ทัศนศิลป์/นาฎศิลป์   0898424963
2 ว่าที่ร้อยเอกรามภคิน โทรัตน์ กิจกรรมหุ่นยนต์/กิจกรรมคอมพิวเตอร์ 0872227970
3 นายเวชยันต์  ภูละคร กิจกรรมกิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา  0812613363
4 นายปรีชา  หลักคำพันธ์ กิจกรรมการศึกษาพิเศษเรียนร่วม 0929574260
5 นายสมพงษ์   มหาโยธี กิจกรรมดนตรี/กิจกรรมท้องถิ่น 0910659718
6  นางอรอุมา   บวรศักดิ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์/นักบินน้อย สพฐ. 0818736664
7 นางสาวนิยากร  ศรีมังคละ กิจกรรมปฐมวัย 0954827327
8 นางออมสิน  เถายะบุตร กลุ่มสาระการงานอาชีพ 0819775928
9 นางจุฬาภรณ์  จันชารี กิจกรรมภาษาอังกฤษ 0807474270
10 นางกัญญาณัฐ  ผาระสิทธิ์ กิจกรรมภาษาไทย 0895753881
11 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัลยกร พรมนาไร่   กิจกรรมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์/เรียนร่วม 0956596444
12 นายภัทรชัย  ธรรมคุณชัย กิจกรรมสุขศึกษาพลศึกษา 0870395185

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 114
จำนวนทีม 1,235
จำนวนนักเรียน 2,882
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,984
จำนวนกรรมการ 1,077
ครู+นักเรียน 4,866
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,943
ประกาศผลแล้ว 207/207 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5
เมื่อวาน 10
สัปดาห์นี้ 102
สัปดาห์ที่แล้ว 125
เดือนนี้ 81
เดือนที่แล้ว 44
ปีนี้ 1,620
ทั้งหมด 154,779