งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน บริหารจัดการแข่งขัน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

 
17 - 20 ส.ค. 2562 ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ
22 ส.ค. 2562 เปิดระบบพิมพ์บัตรผู้เข้าแข่งขัน
29 - 30 ส.ค. 2562 จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
1 - 6 ก.ย. 2562 เปิดระบบตรวจสอบแก้ไขข้อมูลก่อนโอน
9 ก.ย. 2562 อนุมัติการแก้ไขข้อมูลในเว็บไซต์
  เปิดระบบให้พิมพ์เกียรติบัตร กรรมการ ครู นักเรียน

หมายเหตุ : ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของเขตพื้นที่ ติดตามข้อมูล ข่าวสาร
ในการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ได้ที่เว็บไซต์ http://www.esan69.sillapa.net/sp-center/
ประกาศ เลื่อนการแข่งขันกิจกรรรมนักบินน้อย ทั้ง 5 รายการ เป็นวันที่ 21-22 กันยายน 2562 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13:46 น.
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
ระหว่างวันที่  29-30 สิงหาคม 2562
หัวหน้าผู้รับผิดชอบ นายคึกฤทธิ์  วงศ์อารีย์ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ที่ หมวดหมู่ สนามแข่งขัน ผู้รับผิดชอบ เบอร์โทร
1 ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นางมติภา  ชัยชิต 095 463 5944
2 คณิตศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย น.ส.พวงชมพู  พันธุวร 087 422 0055
3 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์ 081 280 2482
4 นักบินน้อย โรงยิม อบจ.หนองคาย/โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร นางกฤตชญา  เที่ยงรัตน์ 081 280 2482
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นางสมหมาย  โยธากุล 081 964 3173
6 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นายวิวัฒน์  ผาวันดี 081 544 4675
7 ศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนอนุบาลหนองคาย น.ส.จิดาภา  จิตต์วิญญาณ 091 867 4054
8 ศิลปะ- นาฏศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย น.ส.จิดาภา  จิตต์วิญญาณ 091 867 4054
9 ศิลปะ- ทัศนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย น.ส.วิไลพร  พรมศรี 095 663 7824
10 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นายชาตรี  ราชบัณฑิต 095 598 9923
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นางจารุวรรณ  จันทร์ใบ 091 867 4209
12 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย น.ส.ริวิวรรณ  ขมิ้นเขียว 062 595 4665
13 หุ่นยนต์ สพป.หนองคาย เขต 1 น.ส.ธัชกร  เพ็งคำปั้ง 095 367 5556
14 การงานอาชีพฯ สพป.หนองคาย เขต 1 นางจิตราพร  ราชบัณฑิต 087 774 5034
15 เด็กพิเศษเรียนรวมฯ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย นางฉวีวรรณ  โยคิน 088 573 3312
16 ศิลปวัฒนธรรมอิสาน โรงเรียนอนุบาลหนองคาย น.ส.ธัญวลัย  ไพศาลอนันต์ 063 746 0044
 
 
วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 14:07 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 173
จำนวนทีม 1,432
จำนวนนักเรียน 3,038
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,130
จำนวนกรรมการ 1,145
ครู+นักเรียน 5,168
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,313
ประกาศผลแล้ว 213/213 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 47
เมื่อวาน 7
สัปดาห์นี้ 54
สัปดาห์ที่แล้ว 373
เดือนนี้ 291
เดือนที่แล้ว 759
ปีนี้ 8,188
ทั้งหมด 186,004