งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1

   

 

เอกสาร การขอเปลี่ยนตัว การขอแก้ไขคำผิด การเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน
การเพิ่มครูผู้ฝึกสอน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2562

การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน (doc)
การขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ฝึกสอน (pdf)

การขอแก้ไขคำผิด (doc)
การขอแก้ไขคำผิด (pdf)

การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน (doc)
การขอเพิ่มผู้เข้าแข่งขัน (pdf)

การขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน (doc)
การขอเพิ่มครูผู้ฝึกสอน (pdf)

***หมายเหตุ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ปีการศึกษา 2562 
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน

ห้องที่ 1  ห้อง 321-322
Windows 8
Office 2013


ห้องที่ 2  ห้อง 434
Windows 7
Office 2007

*** กรณีกิจกรรมที่ต้องใช้อุปกรณ์ ไมโครโฟน , หูฟัง , ปากกา , ดินสอ , ยางลบ ให้ทีมที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าวมาด้วย 


 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.4-6 , ม.1-3  ให้ใช้ปากกาสีดำ ลูกลื่นเส้นผ่านศูนย์กลาง  0.5  มิลลิเมตร

กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย  ป.1-3     ดินสอดำ  HB 
กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ  ปากกาลูกลื่นสีดำหรือสีน้ำเงิน

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 219
จำนวนทีม 2,326
จำนวนนักเรียน 5,155
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,600
จำนวนกรรมการ 1,260
ครู+นักเรียน 8,755
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,015
ประกาศผลแล้ว 251/281 (89.32%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 37
เมื่อวาน 14
สัปดาห์นี้ 328
สัปดาห์ที่แล้ว 500
เดือนนี้ 213
เดือนที่แล้ว 836
ปีนี้ 1,049
ทั้งหมด 209,905