สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. มหาสารคาม เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระกุมารศึกษา 8 3 3 14 22 3 3 1 28
2 บ้านมะโบ่ 7 6 2 15 30 9 2 5 41
3 บ้านเหล่า 7 4 1 12 20 4 0 0 24
4 บ้านหัวหมู 6 3 0 9 13 4 3 2 20
5 บ้านเม็กดำ 6 2 7 15 21 4 5 5 30
6 อนุบาลนครจัมปาศรี 6 1 2 9 18 0 0 0 18
7 บ้านหัวดง 5 2 3 10 13 3 0 0 16
8 บ้านหนองบัวสันตุ 5 1 1 7 13 0 1 1 14
9 บ้านสนาม 4 8 1 13 18 5 5 0 28
10 เมืองวาปีปทุม 4 5 3 12 28 2 0 0 30
11 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 4 3 1 8 17 4 4 0 25
12 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 4 2 1 7 13 3 0 0 16
13 กู่สันตรัตน์ 4 2 0 6 9 8 1 0 18
14 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 4 1 4 9 10 2 1 0 13
15 บ้านหนองนาใน 4 1 0 5 7 1 2 0 10
16 บ้านหนองไฮ 4 0 2 6 9 5 1 1 15
17 อนุบาลเอี่ยมสุข 3 5 1 9 19 2 2 1 23
18 อนุบาลวาปีปทุม 3 4 4 11 20 0 0 1 20
19 บ้านนาฝาย 3 3 1 7 12 3 0 0 15
20 โนนจานวิทยา 3 2 5 10 14 2 0 1 16
21 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง 3 2 1 6 9 7 1 2 17
22 บ้านโพธิ์ชัย 3 2 0 5 8 6 3 0 17
23 บ้านน้ำสร้างหนองบะ 3 1 3 7 11 9 5 4 25
24 บ้านหนองผือ 3 1 1 5 5 4 0 0 9
25 หนองกุงวิทยา 3 1 0 4 10 4 2 2 16
26 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 3 1 0 4 4 3 1 1 8
27 บ้านหัวช้างโคกม่วง 3 0 0 3 6 0 0 0 6
28 บ้านเขวาทุ่ง 2 4 1 7 15 4 2 2 21
29 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 2 3 1 6 6 0 0 1 6
30 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 2 2 5 9 29 4 2 2 35
31 บ้านหนองบัวแดง 2 2 1 5 12 2 2 0 16
32 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 2 1 1 4 11 2 1 1 14
33 บ้านโนน 2 1 1 4 10 7 3 1 20
34 บ้านโคกไร่ 2 1 0 3 5 2 0 0 7
35 บ้านสว่าง 2 1 0 3 3 0 0 0 3
36 ชุมชนบ้านงัวบา 2 0 2 4 11 1 1 0 13
37 บ้านนาข่า 2 0 1 3 7 1 0 0 8
38 บ้านหนองแต้น้อย 2 0 1 3 5 2 1 0 8
39 บ้านหนองรูแข้ 2 0 0 2 6 4 0 0 10
40 บ้านโคกสีทองหลาง 2 0 0 2 4 5 0 0 9
41 บ้านหนองป้าน 1 4 2 7 15 6 1 1 22
42 บ้านนาเลา 1 4 1 6 16 6 1 2 23
43 บ้านโดน 1 3 3 7 14 7 2 4 23
44 ชุมชนนาสีนวล 1 2 3 6 13 3 2 2 18
45 บ้านหนองแสน 1 2 3 6 9 1 1 3 11
46 บ้านปลาขาว 1 2 2 5 15 8 1 3 24
47 บ้านเมืองเสือ 1 2 2 5 10 6 2 0 18
48 บ้านหนองแสง (นาเชือก) 1 2 0 3 6 0 2 2 8
49 บ้านโคกมนโนนทอง 1 2 0 3 5 1 0 0 6
50 อนุบาล อบต.หนองแสง 1 1 2 4 12 0 2 1 14
51 เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 1 1 1 3 10 1 1 1 12
52 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 1 1 1 3 5 0 0 0 5
53 เทศบาลนาเชือก 1 1 0 2 15 0 4 1 19
54 บ้านหนองหว้า 1 1 0 2 8 1 0 0 9
55 บ้านหนองโพธิ์ 1 1 0 2 7 2 0 0 9
56 บ้านตำแย 1 1 0 2 3 2 0 0 5
57 บ้านแคน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
58 บ้านขามเรียน 1 0 3 4 11 11 2 2 24
59 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 1 0 3 4 7 4 0 3 11
60 ชุมชนบ้านสำโรง 1 0 1 2 11 2 0 5 13
61 บ้านหนองบัวกุดอ้อ 1 0 1 2 7 2 1 1 10
62 บ้านสระบาก 1 0 1 2 6 4 1 2 11
63 บ้านโพนทราย 1 0 1 2 4 0 0 0 4
64 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
65 บ้านหนองห้าง 1 0 1 2 2 0 1 0 3
66 บ้านชาดฝางหัวเรือ 1 0 0 1 11 2 1 0 14
67 บ้านปอพานหนองโน 1 0 0 1 7 2 0 1 9
68 บ้านตลาดโนนโพธิ์ 1 0 0 1 7 1 1 0 9
69 บ้านดงแคน 1 0 0 1 4 1 1 0 6
70 บ้านหนองบัวคูสองห้อง 1 0 0 1 4 1 0 0 5
71 บ้านโนนเห็ดไค 1 0 0 1 4 0 0 0 4
72 บ้านแวงดงหนองยาง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
73 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 1 0 0 1 3 2 1 0 6
74 บ้านนาค่าย 1 0 0 1 3 1 1 0 5
75 บ้านหนองสนมดอนติ้ว 1 0 0 1 3 1 0 0 4
76 บ้านตำแยโนนยาง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
77 บ้านเหล่าจั่น 1 0 0 1 3 0 0 0 3
78 บ้านจอกขวาง 1 0 0 1 2 1 1 0 4
79 บ้านอีโต้ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
80 บ้านดงบากหนองตาเต็น 1 0 0 1 2 0 1 0 3
81 บ้านโนนสูงดอนหลี่ 1 0 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม 1 0 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านวังจานโนนสำราญ 1 0 0 1 1 1 1 0 3
85 บ้านตาลอก 1 0 0 1 1 1 0 1 2
86 บ้านดอนดู่วังบอน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
87 บ้านโคกยาว 1 0 0 1 1 1 0 0 2
88 บ้านแก่นเท่า 1 0 0 1 1 0 2 0 3
89 บ้านจอมพะลาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
90 บ้านหนองแดงหนองแสง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
91 บ้านสระแคน 0 3 7 10 12 5 2 1 19
92 บ้านยางอิไลดอนก่อ 0 3 1 4 6 2 0 2 8
93 บ้านดงใหญ่ 0 3 0 3 7 4 1 1 12
94 บ้านแดงโพงคำแก้ว 0 3 0 3 5 0 0 0 5
95 บ้านกุดน้ำใส 0 2 3 5 15 3 1 2 19
96 บ้านโกทา 0 2 2 4 9 1 1 1 11
97 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 0 2 1 3 5 0 0 1 5
98 บ้านนกเหาะ 0 2 0 2 5 2 1 1 8
99 บ้านหัวช้าง 0 2 0 2 4 0 0 0 4
100 พยัคฆภูมิพิสัย 0 2 0 2 3 1 0 0 4
101 บ้านโนนรัง 0 1 2 3 16 4 6 2 26
102 ชุมชนบ้านดงบัง 0 1 2 3 8 1 0 0 9
103 บ้านหนองแปน 0 1 2 3 5 0 0 0 5
104 ชุมชนบ้านยางสีสุราช 0 1 1 2 5 3 1 0 9
105 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 0 1 1 2 4 5 3 0 12
106 บ้านเมืองเตา 0 1 1 2 4 2 1 0 7
107 บ้านห้วยหิน 0 1 1 2 4 0 2 1 6
108 บ้านหนองแดงสหมิตร 0 1 1 2 3 4 1 2 8
109 บ้านป่าตองหนองงู 0 1 1 2 2 3 2 0 7
110 บ้านดู่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 0 1 1 2 2 0 0 0 2
112 บ้านไก่นา 0 1 0 1 9 4 0 0 13
113 บ้านหนองหน่อง 0 1 0 1 7 0 1 1 8
114 อนุบาลดงเมืองน้อย 0 1 0 1 6 4 2 0 12
115 จตุคามประชาสรรค์ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
116 บ้านป่าแดง 0 1 0 1 4 1 1 1 6
117 บ้านหนองข่า 0 1 0 1 4 0 4 0 8
118 บ้านหนองปอ 0 1 0 1 4 0 0 0 4
119 บ้านศาลา(ยางสีฯ) 0 1 0 1 3 2 2 0 7
120 บ้านทัพป่าจิก 0 1 0 1 3 1 1 0 5
121 บ้านสระแก้วหนองคู 0 1 0 1 3 1 0 0 4
122 บ้านหนองโนทับม้า 0 1 0 1 3 0 0 0 3
123 บ้านหนองบึง 0 1 0 1 2 1 2 1 5
124 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
125 บ้านดง 0 1 0 1 2 0 1 0 3
126 บ้านโนนแร่ 0 1 0 1 2 0 1 0 3
127 บ้านขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 0 0 1 2
128 บ้านดงหัวช้าง 0 1 0 1 2 0 0 0 2
129 บ้านดงเย็น 0 1 0 1 1 1 0 0 2
130 บ้านหนองกลางโคก 0 1 0 1 1 1 0 0 2
131 บ้านกระยอมหนองเดิ่น 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านสระบัว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
133 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
134 บ้านนาภู 0 0 2 2 5 1 0 0 6
135 บ้านดงน้อย 0 0 2 2 3 1 1 1 5
136 บ้านบุ่งง้าว 0 0 1 1 6 2 3 2 11
137 บ้านประแหย่ง 0 0 1 1 5 3 1 0 9
138 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 0 0 1 1 5 1 1 0 7
139 บ้านหนองบัวกาเหรียญ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
140 บ้านเหล่าหมากคำ 0 0 1 1 5 0 1 0 6
141 บ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 0 0 1 1 4 1 0 1 5
142 บ้านหนองเหล่า 0 0 1 1 4 0 1 3 5
143 บ้านห้วยหลาว 0 0 1 1 4 0 0 1 4
144 บ้านหนองไผ่ 0 0 1 1 3 2 0 0 5
145 บ้านหนองบัวแก้ว 0 0 1 1 3 1 0 0 4
146 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 0 0 1 1 3 0 1 2 4
147 บ้านหนองคูไชยหนองขาม 0 0 1 1 3 0 0 1 3
148 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 3 0 0 1 3
149 บ้านหัวสระ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
150 บ้านหนองเม็ก 0 0 1 1 3 0 0 0 3
151 บ้านดอนหัน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
152 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 1 1 2 1 0 0 3
153 บ้านเหล่ากว้าง 0 0 1 1 2 0 1 0 3
154 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
155 บ้านห้วยทราย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
156 บ้านมะชมโนนสง่า 0 0 1 1 1 2 1 0 4
157 บ้านโคกล่ามวิทยา 0 0 1 1 1 2 0 0 3
158 บ้านหนองคูม่วง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 0 0 1 1 1 0 0 2 1
160 บ้านก่อ 0 0 0 0 7 2 2 0 11
161 บ้านเหล่าค้อ 0 0 0 0 7 0 0 0 7
162 บ้านหนองแต้ 0 0 0 0 5 2 2 1 9
163 บ้านหนองฮี 0 0 0 0 5 1 1 0 7
164 บ้านหนองระเวียง 0 0 0 0 5 1 0 1 6
165 บ้านหนองหว้าเฒ่า 0 0 0 0 5 1 0 1 6
166 บ้านโคกเต่า 0 0 0 0 4 2 3 0 9
167 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 4 2 0 0 6
168 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 0 0 0 0 3 4 1 0 8
169 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 3 1 1 1 5
170 บ้านคึมบง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
171 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
172 ราชประชานุเคราะห์ 18 0 0 0 0 3 1 0 0 4
173 บ้านโนนบ่อ 0 0 0 0 3 0 2 0 5
174 บ้านหนองสระ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
175 บ้านเขวาค้อโคกกลาง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
176 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 0 0 0 0 3 0 0 0 3
177 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
178 บ้านแก่นท้าว 0 0 0 0 2 2 3 0 7
179 บ้านหนองแก(พยัคฆ์) 0 0 0 0 2 2 2 1 6
180 บ้านดงยาง 0 0 0 0 2 2 0 1 4
181 บ้านหนองผง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
182 บ้านกุดนาดีโนนลาน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
183 บ้านเสือโก้ก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
184 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
185 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
186 บ้านหวาย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
187 บ้านโคกใหญ่วิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
188 บ้านแวงยางกุดตะเข้ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
189 รุ่งอรุณวิทย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
190 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
191 บ้านมะแซวหนองโง้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
192 เครือข่ายวังเก่าโมเดล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
193 บ้านหนองแสงทุ่มยาว 0 0 0 0 1 0 1 2 2
194 บ้านตลาดม่วง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
195 บ้านหนองจานบุลาน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
196 บ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
197 บ้านโนนท่อน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
198 บ้านดอนหมี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านหนองบัวคู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
202 บ้านโนนจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
203 อนุบาลจิตรานนท์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
204 อนุบาลอุ่นรัก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
205 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 0 3 0 0 3
206 บ้านเก่าน้อย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
207 บ้านโสกยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านเตาบ่า 0 0 0 0 0 0 2 1 2
209 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
210 บ้านหนองแกวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 บ้านโนนเขวาหนองแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 191 169 149 509 1,176 334 167 114 1,677