สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 24 67 41
2 003 โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 8 15 11
3 004 โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 20 27 25
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 18 29 25
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 16 29 24
6 008 โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 10 13 12
7 009 โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 20 45 29
8 010 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 14 53 27
9 007 โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 17 44 26
10 011 โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 3 11 6
11 015 โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 5 7 7
12 016 โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 1 10 3
13 018 โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 3 3 3
14 019 โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 23 35 30
15 017 โรงเรียนบ้านก่อ 11 17 15
16 025 โรงเรียนบ้านขามป้อม 0 0 0
17 026 โรงเรียนบ้านขามเรียน 29 44 39
18 027 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 4 4 4
19 028 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 7 20 12
20 033 โรงเรียนบ้านคึมบง 4 4 4
21 032 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 2 3 3
22 049 โรงเรียนบ้านจอกขวาง 4 9 6
23 050 โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 1 3 2
24 051 โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 22 49 36
25 052 โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 7 13 10
26 061 โรงเรียนบ้านดง 3 10 7
27 054 โรงเรียนบ้านดงน้อย 6 12 9
28 055 โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 3 4 4
29 056 โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 6 10 9
30 057 โรงเรียนบ้านดงยาง 6 14 10
31 059 โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 2 6 4
32 058 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 3 2
33 053 โรงเรียนบ้านดงแคน 6 12 10
34 060 โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 17 43 30
35 062 โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 5 10 8
36 064 โรงเรียนบ้านดอนหมี 2 2 2
37 065 โรงเรียนบ้านดอนหัน 3 6 5
38 063 โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 7 18 13
39 067 โรงเรียนบ้านดู่ 2 6 4
40 066 โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 8 25 16
41 071 โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 3 12 5
42 070 โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 9 20 14
43 072 โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 20 126 48
44 073 โรงเรียนบ้านตาลอก 3 8 6
45 074 โรงเรียนบ้านตำแย 7 26 12
46 075 โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 11 27 16
47 076 โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 4 7 7
48 078 โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 8 18 13
49 079 โรงเรียนบ้านนกเหาะ 9 26 16
50 080 โรงเรียนบ้านนาข่า 9 18 13
51 081 โรงเรียนบ้านนาค่าย 5 16 7
52 082 โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 2 7 4
53 084 โรงเรียนบ้านนาฝาย 15 37 26
54 083 โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 0 0 0
55 085 โรงเรียนบ้านนาภู 7 7 7
56 086 โรงเรียนบ้านนาเลา 26 80 48
57 087 โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 38 70 56
58 099 โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 18 26 24
59 100 โรงเรียนบ้านประแหย่ง 9 16 14
60 101 โรงเรียนบ้านปลาขาว 31 69 46
61 102 โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 11 24 12
62 104 โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 8 17 13
63 103 โรงเรียนบ้านป่าแดง 7 26 14
64 110 โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 6 11 8
65 111 โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 2 12 5
66 112 โรงเรียนบ้านมะโบ่ 50 101 77
67 117 โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 10 21 14
68 118 โรงเรียนบ้านร่วมใจ2 0 0 0
69 119 โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 4 10 8
70 125 โรงเรียนบ้านศาลา(ยางสีฯ) 7 18 13
71 126 โรงเรียนบ้านสนาม 31 47 48
72 129 โรงเรียนบ้านสระบัว 3 9 6
73 130 โรงเรียนบ้านสระบาก 13 22 19
74 127 โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 6 21 12
75 128 โรงเรียนบ้านสระแคน 20 43 37
76 131 โรงเรียนบ้านสว่าง 3 30 9
77 132 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 0 0 0
78 135 โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 3 4 4
79 136 โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 2 2 2
80 137 โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาปีปทุุม) 6 16 9
81 140 โรงเรียนบ้านหนองข่า 11 20 17
82 141 โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 6 13 11
83 143 โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 4 11 7
84 142 โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 4 8 6
85 146 โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 2 6 4
86 147 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 14) 8 12 11
87 148 โรงเรียนบ้านหนองจิก(กลุ่ม 15) 0 0 0
88 151 โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 2 9 4
89 154 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 11 16 15
90 157 โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 8 14 12
91 158 โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 15 27 21
92 161 โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 1 10 3
93 160 โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 6 15 9
94 163 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 2 2 2
95 164 โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 22 110 43
96 159 โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 4 5 5
97 162 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 17 42 31
98 165 โรงเรียนบ้านหนองบึง 6 15 10
99 166 โรงเรียนบ้านหนองปอ 7 11 11
100 167 โรงเรียนบ้านหนองป้าน 27 49 42
101 169 โรงเรียนบ้านหนองผง 4 8 7
102 171 โรงเรียนบ้านหนองผือ 9 16 14
103 170 โรงเรียนบ้านหนองผือ (พยัคฆ์) 2 6 3
104 175 โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 1 1 1
105 177 โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 9 26 15
106 178 โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 16 25 22
107 181 โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 5 7 7
108 182 โรงเรียนบ้านหนองสระ 8 13 11
109 186 โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 9 10 10
110 188 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 10 17 15
111 187 โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 8 11 11
112 190 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
113 189 โรงเรียนบ้านหนองห้าง 3 24 10
114 192 โรงเรียนบ้านหนองฮี 7 11 10
115 176 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 3 6 3
116 191 โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 8 15 12
117 138 โรงเรียนบ้านหนองแก(พยัคฆ์) 9 17 11
118 139 โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 2 5 4
119 145 โรงเรียนบ้านหนองแคน 4 4 4
120 144 โรงเรียนบ้านหนองแคนหัวฝาย 0 0 0
121 149 โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 14 21 17
122 150 โรงเรียนบ้านหนองแดงหนองแสง 1 1 1
123 152 โรงเรียนบ้านหนองแต้ 10 20 16
124 153 โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 10 25 17
125 168 โรงเรียนบ้านหนองแปน 6 19 12
126 180 โรงเรียนบ้านหนองแวง 7 16 14
127 179 โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 4 7 6
128 183 โรงเรียนบ้านหนองแสง (นาเชือก) 12 16 15
129 184 โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 5 7 6
130 185 โรงเรียนบ้านหนองแสน 14 31 22
131 193 โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 2 12 5
132 156 โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 5 9 9
133 155 โรงเรียนบ้านหนองโนใต้ 0 0 0
134 174 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 9 18 12
135 173 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 25 16
136 172 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 17 33 24
137 194 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 16 33 21
138 195 โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 0 0 0
139 196 โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 1 3 2
140 200 โรงเรียนบ้านหวาย 2 4 4
141 201 โรงเรียนบ้านหัวงัว 1 3 2
142 202 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 7 7 7
143 203 โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 6 16 9
144 204 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 32 26
145 205 โรงเรียนบ้านหัวสระ 5 10 8
146 206 โรงเรียนบ้านหัวหนองคู 0 0 0
147 207 โรงเรียนบ้านหัวหมู 23 66 44
148 208 โรงเรียนบ้านหารฮี 0 0 0
149 197 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 2 2 2
150 198 โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 6 15 12
151 199 โรงเรียนบ้านห้วยหิน 8 17 12
152 215 โรงเรียนบ้านอีโต้ 5 8 7
153 020 โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 2 9 5
154 029 โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 4 11 6
155 030 โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 29 51 41
156 031 โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 32 46 40
157 034 โรงเรียนบ้านเครือซูด 0 0 0
158 077 โรงเรียนบ้านเตาบ่า 4 6 6
159 106 โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 9 22 17
160 105 โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 0 0 0
161 115 โรงเรียนบ้านเมืองเตา 9 35 19
162 116 โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 18 36 27
163 113 โรงเรียนบ้านเม็กดำ 37 89 65
164 114 โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 13 19 17
165 133 โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 9 30 16
166 214 โรงเรียนบ้านเหล่า 24 71 43
167 209 โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 3 5 4
168 210 โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 8 17 14
169 211 โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 3 8 5
170 212 โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 2 2 2
171 213 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 6 11 6
172 021 โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 7 18 10
173 022 โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 3 9 6
174 035 โรงเรียนบ้านแคน 3 5 4
175 068 โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 6 19 10
176 120 โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 1 1 1
177 121 โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 4 5 5
178 122 โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 3 4 4
179 123 โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 4 22 9
180 124 โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 3 7 5
181 023 โรงเรียนบ้านโกทา 16 32 25
182 036 โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 5 10 8
183 040 โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 6 15 12
184 041 โรงเรียนบ้านโคกยาว 2 5 4
185 043 โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 3 5 4
186 044 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 4 14 7
187 045 โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 10 24 15
188 046 โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 14 18 17
189 037 โรงเรียนบ้านโคกเต่า 9 10 10
190 039 โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 3 9 6
191 038 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 0 0 0
192 047 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 0 0 0
193 048 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 3 7 5
194 042 โรงเรียนบ้านโคกไร่ 7 21 11
195 069 โรงเรียนบ้านโดน 29 51 40
196 098 โรงเรียนบ้านโนน 21 40 30
197 090 โรงเรียนบ้านโนนจาน 1 1 1
198 091 โรงเรียนบ้านโนนท่อน 2 4 3
199 092 โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 6 11 9
200 093 โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 12 18 17
201 094 โรงเรียนบ้านโนนรัง 32 55 49
202 096 โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 3 14 7
203 088 โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 1 1 1
204 097 โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 5 11 9
205 089 โรงเรียนบ้านโนนแคน 3 8 6
206 095 โรงเรียนบ้านโนนแร่ 3 4 4
207 107 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 21 43 31
208 108 โรงเรียนบ้านโพนทราย 6 24 11
209 109 โรงเรียนบ้านโพนทอง 4 10 7
210 134 โรงเรียนบ้านโสกยาง 1 1 1
211 024 โรงเรียนบ้านไก่นา 14 23 20
212 216 โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 6 13 10
213 217 โรงเรียนพระกุมารศึกษา 29 66 45
214 219 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 3 10 7
215 220 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 0 0 0
216 221 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 4 11 7
217 222 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 3 18 7
218 223 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 0 0 0
219 224 โรงเรียนวัดป่านาเชือก 0 0 0
220 225 โรงเรียนศุภประภา 0 0 0
221 226 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 20 48 34
222 229 โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 12 15 14
223 230 โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 20 49 35
224 231 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 44 126 71
225 232 โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 21 34 31
226 233 โรงเรียนอนุบาลอุ่นรัก 1 1 1
227 234 โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 24 38 29
228 002 โรงเรียนเครือข่ายวังเก่าโมเดล 3 13 5
229 218 โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 30 79 53
230 014 โรงเรียนโนนจานวิทยา 20 40 32
231 228 โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 1 10 3
232 227 โรงเรียนอนุบาล อบต.หนองแสง 15 34 25
233 012 โรงเรียนเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย 13 44 24
234 013 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก 20 77 34
รวม 2062 4651 3231
7882

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]