งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ป1 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ป.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ป.3 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 3 ห้อง ม.1 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 3 ห้อง ม.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
6 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา เวที อาคาร 3 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
7 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง Sound Lab 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
9 813 การแข่งขันพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 814 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ป.5 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองกุงวิทยา อาคาร 1 ห้อง ป.4 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]