งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ห้องประชุม ห้อง ประชุม 62 ฉลองราช 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ห้องประชุม ห้อง ประชุม 62 ฉลองราช 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก เวทีหน้าเสาธง 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก โดมวัด 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก โดมวัด 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก โดมวัด 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสตฯ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง โสตฯ 1 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก เวทีโรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก เวทีโรงอาหาร 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารมุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารมุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารมุฑิตา ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารเมตตา ชั้น 1 ห้อง ม.3/3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารเมตตา ชั้น 1 ห้อง ม.3/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก อาคารเมตตา ชั้น 1 ห้อง ม.3/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ศาลาการเปรียญ 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดป่านาเชือก ศาลาการเปรียญ 30 ก.ย. 2562 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]