งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 3 ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 3 ห้อง ป.6 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
6 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 1 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม หอประชุม 1 1 ต.ค. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
8 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 3 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 4 ห้อง หน้าห้อง ป.1 30 ก.ย. 2562 09.00 เป็นต้นไป
-
11 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 4 ห้อง หน้าห้อง ป.1 30 ก.ย. 2562 13.00 เป็นต้นไป
-
12 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว ใต้ต้นจามจุรี 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาขาว ใต้ต้นจามจุรี 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 1 (ปฐมวัย) 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านปลาขาว อาคาร 1 (ปฐมวัย) 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]