งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.4 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.5 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.3 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานใต้ถุนอาคาร 3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานใต้ถุนอาคาร 3 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานใต้ถุนอาคาร 3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง ลานใต้ถุนอาคาร 3 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.3 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.6 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ป.6 1 ต.ค. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 3 ห้อง ภาษาไทย 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 1 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 3 ห้อง ป.2 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 3 ห้อง สังคม 30 ก.ย. 2562 09.00-12.00
-
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองแสง อาคาร 3 ห้อง สังคม 1 ต.ค. 2562 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]