งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน -1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 30 ก.ย. 2562 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
12 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
13 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 30 ก.ย. 2562 13.00 น. เป็นต้นไป
-
14 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-
15 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก อาคารใหม่ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 30 ก.ย. 2562 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]