สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นายไพบูลย์ ลือทองจักร   088 9210698
2 โรงเรียนบ้านปลาขาว นางปทุมทิพย์ โคตุทา   083-289 6666
3 โรงเรียนบ้านหนองบึง นายสมศักดิ์ เหลืองทอง   090-6693247
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง นางมยุรี สุดตะนา   080-736 0573
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ นางจินดา ปาปะโน   085-4503197
6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง นางมณีวรรณ สามูล   081-251 5433
7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง) นายบุรี ปาปะตัง   862224600
8 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ นางอภิญญา พลสวัสดิ์   088-0329904
9 โรงเรียนวัดป่านาเชือก นายสุเวช ธุระธรรม   089-2795258
10 โรงเรียนหนองกุงวิทยา นางยุพาลักษณ์ ใจถวิล   087-2377213
11 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม นางจารุณี ศาลาจันทร์   086 235 5045
12 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก นายธรรมรัตน์ อนนท์   084-933 4590

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]