งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สูจิบัตรการแข่งขัน ระดับ สพป.

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพฐ. ระดับชาติ ครั้งที่ 69
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ

รายชื่อผู้ประสานระดับสนามแข่งขัน
1 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  ทองดวง   เบอร์โทร 085-4639986
นายไพบูลย์  ลือทองจักร์   เบอร์โทร 063-6288799
นางสุภาพร  เมิกข่วง   เบอร์โทร 081-3201359
2 โรงเรียนบ้านปลาขาว  
นางปทุมทิพย์  โคตุทา      เบอร์โทร  0832896666
นางบริสุทธิ์  มะธิมะนัง     เบอร์โทร  0935324676                                               
นางชนิดา  น้อยตาแสง     เบอร์โทร  0810479286   
3 โรงเรียนบ้านหนองบึง 
นางวันเพ็ญ  ปินะกาโพธิ์   เบอร์โทร 096 7453686                              
นางสาวบุญยัง  ทองอาสน์     เบอร์โทร 081-0474046        
4 โรงเรียนบ้านหนองแสง 
นางมยุรี  สุดตะนา   เบอร์โทร 080 7360573                                 
นางสาวสุภาพ  ศิลารัตน์   เบอร์โทร 085 4541323    
5 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
นายทวี  สิทธิจันทร์  เบอร์โทร 091-0623568 
นางสาวสิริยากร  สีมาพล  เบอร์โทร 095-3505852 
นางจินดา  ปาปะโน         เบอร์โทร 085-4503198  
6 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 
นายนุกูล  สิงห์สุพรรณ    เบอร์โทร 080-747 0951   
นางมณีวรรณ  สามูล   เบอร์โทร 081-251 5433  
นางสาวชรินทร์ทิพย์  จุปะมะนัย เบอร์โทร 081-825 5598 
7 โรงเรียนบ้านห้วยหิน(ศิลาคามส่ำผดุง)
นายบุรี  ปาปะตัง  เบอร์โทร  0862224600                     
นางสาวนภัสราภรณ์  หน่อสีดา   เบอร์โทร  083-3470836           
8 โรงเรียนวรัญญาวิทย์ 
นางสาวอภิญญา  พลสวัสดิ์    เบอร์โทร 088-0329904     
9 โรงเรียนวัดป่านาเชือก  
นายสุเวช  ธุระธรรม   เบอร์โทร 089-2795258 
นางชนิดา  มุ่งชู เบอร์โทร 093-5023542                                                                   
นางสาวประณัฐฎา  ทบวงศรี    เบอร์โทร 093-5630077 
10 โรงเรียนหนองกุงวิทยา 
ดร.เทิดไท  รัตนธรรม    เบอร์โทร  088-5630540                            
นางยุพาลักษณ์  ใจถวิล  เบอร์โทร 087-2377213
11 โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม
นางจารุณี  ศาลาจันทร์   เบอร์โทร 086-2355045 
นายจิระพงษ์  แก้วหาวงษ์  เบอร์โทร 093-7960947
12 โรงเรียนเทศบาลนาเชือก  
คุณครูพิศมัย  นันโท   เบอร์โทร  084-7938412                                     
คุณครูนิตยา  ชัยธิสาร   เบอร์โทร  089-4190827
รายชื่อคณะกรรมการกำกับติดตามแต่ละกลุ่มสาระรายกิจกรรมการแข่งขัน เบอร์โทร
1) นายวุฒินันทร์ พรนิคม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน , หุ่นยนต์  โทร 0635891449
2) นายวิทยา  คชโคตร สุขศึกษาและพลศึกษา  โทร 0611234158
3) นายวิชาน  ศรีอาภรณ์ ศิลปะทัศนศิลป์  โทร 0956522558
4) นางรุ่งอรุณ  สิงห์สุพรรณ ปฐมวัย  โทร 0918627923
5) นางสาวปราณี วรรณปะเก สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โทร 0895741147
6) นางลำไพ  วันจงคำ  ภาษาไทย, ศิลปะ-นาฏศิลป์    โทร 0945301099
7) พ.จ.อ. คมกริช  ปริปุณณะ คณิตศาสตร์  โทร 0988818625
8) นายศักดิ์ดา  ปาสานำ  เรียนรวม โทร 0899177977
9) นายณวัฒน์  จันทเขต ภาษาต่างประเทศ  โทร 0625569919
10) นายอาทิตย์  กลั่นกสิกรณ์ วิทยาศาสตร์, นักบินน้อย สพฐ   โทร 0885608487
11) นางดรณี  ปะสังติโย คอมพิวเตอร์  โทร 0812527266
12) นายธนัฐ  จันทเขต ศิลปะ-ดนตรี   โทร 0876079889
13) นางสาวบุษบา  มิ่งไธสง  ศิลปวัฒนธรรมอีสาน , เรียนรวมศิลปะ โทร 0614293246
14) นางศธทบ  ไชยจันทร์ดี การงานาชีพ  โทร 0649185423

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 234
จำนวนทีม 2,062
จำนวนนักเรียน 4,651
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,231
จำนวนกรรมการ 1,429
ครู+นักเรียน 7,882
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,311
ประกาศผลแล้ว 241/241 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 12
สัปดาห์นี้ 165
สัปดาห์ที่แล้ว 493
เดือนนี้ 857
เดือนที่แล้ว 641
ปีนี้ 857
ทั้งหมด 269,354